Foto: MIR Kommunikasjon AS (illustrasjon), Statsbygg / Kleihues + Schuwerk

AF Gruppen vant råbygget på Nasjonalmuseet

AF Gruppen har inngått avtale med Statsbygg for entreprise K204 Råbygg på Nytt Nasjonalmuseum.

Entreprisen omfatter bygging av et plasstøpt råbygg på ca. 54.000 m2 for Nytt Nasjonalmuseum. Råbygget består av en plasstøpt kjeller med messanin og et overliggende plasstøpt bygg i fem etasjer.

Arbeidet starter opp i september 2015 med forventet ferdigstillelse august 2017. Kontraktens verdi inkludert opsjoner er anslått til ca. 500 millioner kroner eks. mva.

- Bygging av Nytt Nasjonalmuseum for Statsbygg er et viktig og krevende prosjekt. AF Gruppen har bred erfaring med krevende betongarbeider både innen bygg og anlegg i Norge. Vi takker for utvist tillit og ser frem til å utføre et spennende prosjekt, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.