VESTKORRIDOREN. Byggingen av Gjønnestunnelen på E18 Vestkorridoren skal gjennomføres i en totalentreprise.  Illustrasjon: ViaNova
VESTKORRIDOREN. Byggingen av Gjønnestunnelen på E18 Vestkorridoren skal gjennomføres i en totalentreprise. Illustrasjon: ViaNova

Lyser ut milliardkontrakt på E18 Vestkorridoren

Statens vegvesen lyser ut en totalentreprise for Gjønnestunnelen. Dette er den siste store veikontrakten i prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Beregnet verdi er på mellom 1 og 1,3 milliard kroner.

Gjønnestunnelen i Bærum kommune er ny fylkesvegforbindelse mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu.

– Entreprise E105 Gjønnestunnelen er den siste veikontrakten som blir lyst ut på utbyggingen av etappe 1 av E18 Vestkorridoren og markerer med det at E18 Lysaker-Ramstadsletta holder seg innenfor framfrifts- og kostnadsplan, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Ny vegforbindelse mellom Gjønnes og E18

Kontrakten for har ifølge Vegvesenet en beregnet verdi på 1-1,3 milliard kroner. Den omfatter prosjektering og bygging av 1.500 av den i alt 1.950 meter lange Gjønnestunnelen inklusive lokalveisystem ved Gjønnes.

De resterende 450 meterne av Gjønnestunnelen skal bygges av den som får kontrakten på hovedentreprisen E102 Fornebukrysset-Strand. Kontrakt på denne entreprisen planlegges signert i begynnelsen av juni 2023.

– Av de 1.500 meterne med tunnel som bygges i denne kontrakten, utgjør en betongtunnel rundt 100 meter og bergtunnel 1400 meter. Bergtunnelen har stedvis liten overdekning, fra 3 – 35 meter, med varierende bergkvalitet.Tunnelen blir en toløpstunnel med tverrsnitt T9,5, skriver Vegvesenet.

I tillegg til tunnelen skal det etableres nytt kryssområde på Gjønnes med tilknytning til Bærumsveien. Området rundt Gjønnes er svært trafikkert, med nærliggende T-banestasjon, idrettshall, boligfelt, skoler og Bærumsveien som går gjennom anleggsområdet. 

Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, lokalveger, konstruksjoner, injeksjonstetting av byggegrop, etablering av pumpestasjon, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, riving og vegomlegginger samt komplettering og istandsetting.

– I tillegg til kriterier knyttet til organisering, teknisk gjennomføring, økonomi og ytre miljø, setter Statens vegvesen i denne kontrakten fokus på løsninger som skal sikre oppetiden til den nye vegforbindelsen. Innovative løsningsvalg som gir god regularitet og lave drifts- og vedlikeholdskostnader vil i konkurransen kunne gi fradrag på inntil 50 millioner kroner fra leverandørens tilbudssum, opplyser Vegvesenet.

– På samme måte vil Vegvesenet i denne kontrakten også premiere gode løsninger for utslippsfri massetransport fra anleggsgrensen til godkjent mottak eller deponi, heter det i meldingen.

Gjennomføres som totalentreprise

Tom Hedalen er prosjektsjef Statens vegvesen med ansvar for utbyggingen av E18 Vestkorridoren. Arkivfoto: Svanhild Blakstad
Tom Hedalen er prosjektsjef Statens vegvesen med ansvar for utbyggingen av E18 Vestkorridoren. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Byggingen av Gjønnestunnelen gjennomføres som totalentreprise. Første del av konkurransen er prekvalifisering som skal være ferdig i slutten av mai.

Basert på prekvalifiseringen kan Statens vegvesen velge ut inntil fem leverandører som senere blir inviterer til å levere tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Vegvesenet skal inngå kontrakt med leverandør før sommeren 2024.

– Statens vegvesen er glade for at vi har kommet så langt at vi nå kan lyse ut den siste vegkontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta. Gjønnestunnelen er svært viktig både for å avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og gi muligheter for gode sentrumsløsninger og for å få på plass en etterlyst vegforbindelse mellom Fornebu og området nord for E18. Vi håper på stor interesse fra leverandører som kan bidra til gode og innovative og klimavennlige løsninger for gjennomføring av Gjønnestunnelen, sier prosjektsjef Tom Hedalen