Konsept B er valgt for prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru. Vegvesenet ønsker nå å bruke mer tid for å optimalisere prosjektet og ta kontroll med prosjektkostnadene. Illustrasjon: Norconsult
Konsept B er valgt for prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru. Vegvesenet ønsker nå å bruke mer tid for å optimalisere prosjektet og ta kontroll med prosjektkostnadene. Illustrasjon: Norconsult

Vegvesenet utsetter del av E18 Vestkorridoren – kostnadsøkning på tre milliarder

Planleggingen av etappe to av E18 Vestkorridoren blir inntil ett år forsinket. Årsaken er en økning i kostnadene på tre milliarder kroner.