Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) sier trakasseringen «Ida» har vært utsatt for er helt uakseptabelt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Likestillingsministeren: - Imponerende at «Ida» tar et oppgjør med trakasseringen

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) sier det er store mørketall om seksuell trakassering i arbeidslivet, og skryter av «Ida» for å fortelle historien sin. – Viktig for å få slutt på ulovlig og uakseptable handlinger, sier han.

– La meg være helt tydelig. Det «Ida» har vært utsatt for er helt uakseptabelt. Vi skal ha et likestilt samfunn, fritt for vold og trakassering. Loven er krystallklar. Seksuell trakassering er ulovlig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til Byggeindustrien.

Det var i siste utgave av Byggeindustrien at den 21 år gamle lærlingen Ida fortalte om trakasseringen hun har opplevd på ulike byggeplasser.

I løpet av tre år i næringen har hun opplevd at kolleger tar på henne, gnir seg inntil henne, kaller henne «madrass» og danner sirkler foran kvinnegarderoben når hun skal ut

– At «Ida» tar et oppgjør med trakasseringen er imponerende. Det er et viktig element for å få slutt på ulovlig og uakseptable handlinger. Vi vet fra forskning at det er underrapportering om seksuell trakassering i arbeidslivet, og store mørketall, legger han til.

Behov for større kjønnsbalanse

Raja sier byggenæringen er et godt eksempel på at det er behov for større kjønnsbalanse i flere deler av arbeidslivet.

– Kun to prosent av byggearbeiderne i Norge er kvinner. At det er så få kvinner i denne næringen, kan være med på å begrense karrierevalg til unge som skal velge utdanning og yrke. Vi må vise at kvinner også kan jobbe som byggearbeidere, sier han.

– Skal vi få flere kvinner inn i byggenæringen, er det klart at vi trenger attraktive arbeidsplasser som tar likestilling på alvor. Jeg er helt sikker på at arbeidsplasser som utvikler tjenester for et mangfoldig samfunn, vinner på å ha mangfold på arbeidsplassen også, legger Raja til.

– Du skal ikke stå i dette alene

– «Ida» sier hun kjenner til flere kvinner i byggenæringen som har opplevd å bli trakassert, men ikke tør eller ønsker å melde ifra. De opplever det som en for stor påkjenning. Hva tenker du om det?

– Til de som opplever seksuell trakassering vil jeg si: Du skal ikke stå i dette alene. Snakk med noen du stoler på og ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier han.

Ombudet gir veiledning til personer som opplever diskriminering, trakassering og seksuell trakassering og har solid kompetanse på dette. Ombudet gir også råd om hvordan du skal gå frem hvis du vil ta saken videre.

– Jeg vil også oppfordre til å bringe saker inn til Diskrimineringsnemnda, sier Raja.

Statsråden påpeker også at alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt med likestilling, og at de har plikt til å forebygge seksuell trakassering.

– Dette er lovfestet i likestillings- og diskrimineringsloven. Jeg tror Metoo-kampanjen har ført til større bevissthet og mer åpenhet om seksuell trakassering. Jeg forventer også at det har ført til at arbeidsgivere og andre har blitt mer oppmerksomme på at det er viktig å jobbe aktivt og systematisk for likestilling generelt, sier han.

Høy prioritet i regjeringen

Raja sier regjeringen ønsker et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, og at de nå jobber med en strategi for et mindre kjønnsdelt utdanning- og arbeidsliv. Den skal legge frem i 2021.

– Arbeidet med seksuell trakassering har høy prioritet for denne regjeringen. En stor milepæl på dette området er etableringen av lavterskeltilbudet for behandling av saker om seksuell trakassering. Det kan ha store økonomiske og personlige kostnader å bringe en sak inn for retten, slik man tidligere måtte, sier han og fortsetter:

– Fra 1. januar 2020 kan slike saker nå behandles av Diskrimineringsnemnda. Det vil gjøre det langt enklere å få behandlet en sak om seksuell trakassering. Vi har også styrket ombudets veiledningsrolle i disse sakene. Lavterskeltilbudet gir derfor en reell styrking av diskrimineringsvernet til personer som opplever seksuell trakassering.