Kristine Wendt har selv opplevd seksuell trakassering på byggeplass. Nå bistår hun kvinner i næringen gjennom blant annet nettverket Kvinner i teknikk og håndverk samt likestillings. og inkluderingsutvalget i EL- og IT-forbundet. Foto: Trond Joelson

Seksuell trakassering: - Hvis vi skal løse problemene, må vi faktisk snakke om dem

Kristine Jensen Wendt i likestillings- og inkluderings-utvalget i EL- og IT-forbundet applauderer at «Ida» forteller historien sin.

Kristine Jensen Wendt var en av initiativtagerne til parolen «Kvinnegarderober på alle byggeplasser NÅ» under årets 8. mars-tog, og 28-åringen har markert seg i både dags- og fagpressen som en aktiv debattant i saker om kvinner i bygg- og anleggsbransjen.

Wendt er aktiv i både likestillings- og inkluderingsutvalget, ungdomsutvalget, olje og anleggsutvalget og kontrollkomitéen i EL- og IT-forbundet samt nettverket Kvinner i teknikk og håndverk lokalt i Oslo og omegn.

Hun har snakket mye med «Ida» og har god kjennskap til trakasseringssakene.

– Vi snakket sammen sist for bare noen dager siden. Det hun forteller er helt riktig, og jeg synes det hun er blitt utsatt for er alvorlig. I likestillings- og inkluderingsutvalget behandler vi flere slike saker for medlemmene våre. Vi jobber også for å sette temaet på agendaen, både overfor myndighetene og samfunnet ellers, sier hun.

Tabubelagt

Wendt frykter ikke at det å sette temaet på agendaen, kan bidra til å svartmale byggenæringen og føre til at færre jenter søker yrkesfag.

- Dette handler ikke om svartmaling, eller å skremme bort jenter. Hvis vi skal løse problemene som kvinner møter i byggenæringen, så må vi faktisk snakke om dem. Vi kommer ingen vei hvis vi ikke tør å ta tak problemene. Jeg er derfor veldig glad for at Ida forteller om opplevelsene sine. Slike historier kan bidra til å bedre forholdene til kvinner i næringen, noe som på sikt kan føre til at flere jenter velger yrkesfag, sier hun.

– Men er seksuell trakassering et omfattende problem?

– Ja, jeg kjenner mange som er blitt utsatt for ubehagelige episoder. Det er også en av grunnene til at mange jenter dessverre ikke vurderer yrkesfag. Det har vært lik andel kvinner i byggebransjen de siste 30 til 40 årene. Hvis ingen tar tak i dette nå, vil det nok fortsette sånn de neste 30 årene også.

Wendt har jobbet i bygg- og anleggsbransjen siden 2009, og har selv opplevd seksuell trakassering. Hun har valgt å være åpen, og har holdt foredrag om opplevelsene. Hun påpeker imidlertid at svært få kvinner i byggenæringen tør å gjøre det samme.

– Det er litt tabu å snakke om. Det krever mot å si ifra. I EL- og IT-forbundet har vi derfor jobbet mye med å utarbeide en egen varslingsveileder for kvinner og menn som utsettes for seksuell trakassering, og retningslinjer for å forebygge trakassering. Målet er å gjøre det enklest mulig å varsle og tilrettelegge for best mulig håndtering av sakene. Vi ønsker at veilederen blir en del av internkontrollen til medlemsbedriftene våre, sier hun.

Nettverk for lærlinger

«Ida» sier hun også har fått god oppfølging av Utdanningsetatens avdeling for fagopplæring i Oslo.

Fungerende avdelingsdirektør Jan Tvedt i Utdanningsetatens avdeling for fagopplæring sier de ikke kommenterer enkeltsaker, men at de kjenner til tilfeller hvor lærlinger møter utfordringer på byggeplasser og i andre bedrifter.

– Vi vet at jenter i utradisjonelle fag møter en del utfordringer. Vi startet derfor i 2018 opp et eget nettverk for dem i aktuelle fag. De møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Målet er at de skal lære hvordan de kan ta tak i utfordringene og støtte hverandre, sier han.

Tvedt legger til at de også inviterer lærlinger til to obligatoriske møter i løpet av lærlingperioden. I ett av dem informerer de om rettighetene deres og hva de skal gjøre hvis de opplever ulike problemer.

Han sier de også regelmessig kurser instruktører og faglige ledere i tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø for lærlinger generelt.

– Det er flere lærlinger som det siste året har meldt ifra om mobbing, og det er noe vi tar veldig alvorlig. Arbeidsmiljø er noe vi tar opp regelmessig med lærlingene selv, men også når vi har kurs for instruktører og faglige leder. I den forbindelse ser vi på hvilke tiltak som kan tas i bruk for å forebygge mobbing. Trakassering inngår som en del av den problematikken. Da tar vi opp både seksuell trakassering og trakassering opp mot etnisitet, sier han.