Nina Plünneke Borvik var veldig fornøyd da hun ble  tildelt Betongforeningens innsatspris.

Innsatsprisen til Nina Plünneke Borvik

Nina Plünneke Borvik er tildelt Norsk Betongforenings innsatspris for sitt betongengasjement og sitt arbeid for Norsk Betongforening.

Borvik er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2013, og skrev masteroppgave om bruk av lavkarbonbetong på et stort byggeprosjekt i Oslo. Samme år ble hun ansatt hos Skanska hvor hun i dag er avdelingsleder.

– I løpet av sin femårige yrkeskarriere har Borvik allerede markert seg solid i Betongforeningen og annet bransjearbeid, sa styreleder Eivind Heimdal Norsk Betongforening, i forbindelse med prisutdelingen under Norsk Betongdag.

I jurybegrunnelse trekker Betongforeningen frem at Borvik var medlem av arbeidsgruppen som utarbeidet Norsk Betongforening sin publikasjon om lavkarbonbetong, hun er aktiv i komiteen for Norsk Betongdag og hun har i flere år vært aktiv i programkomiteen for årsmøteseminaret i Betongforeningen. Borvik er i tillegg varamedlem til styret i Betongopplæringsrådet og hun har vært innleid som leder av Byggutengrenser sin satsing på prosjektet BETONGløftet.

– Det viktigste bidraget er likevel innsatsen i Yngres Betongnettverk -YBN, der Borvik er styremedlem og spesielt har bidratt med rekrutteringen til betongfaget ved å arrangere studentmøter på læresteder hvor studentene er blitt fortalt hvilke muligheter som finnes innenfor betongfaget og i betongbransjen. Hun har også i betydelig grad bidratt til fornyelsen av Betongforeningen gjennom innsatsen med å initiere og gjennomføre en rekke sosiale og faglige arrangementer i YBN, sa Heimdal.

– Prisvinneren har framstått som en faglig sterk og ambisiøs representant for sin generasjon, med en meget sterk rettferdighetssans, stor arbeidskapasitet, og med et stort talent for målrettet og effektiv ledelse. Betongforeningen håper å nyte godt av prisvinnerens kunnskap, entusiasme og pågangsmot i mange år framover, sa Heimdal før han delte ut innsatsprisen til Nina Plünneke Borvik.

Christian Sandvik ble også tildelt Norsk Betongforenings innsatspris under Norsk Betongdag 2018.