Styreleder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening delte ut FoU-prisen til Morten Engen under Norsk Betongdag 2018. 

Betongforeningens FoU-pris til Morten Engen

Morten Engen i Multiconsult er tildelt Norsk Betongforenings FoU-pris for 2018.

Morten Engen får FoU-prisen for sin PhD avhandling «Aspects of design of reinforced concrete structures using non-linear finite element analyses: Solution strategy, modelling uncertainty and material uncertainty».

Engen, som er ansatt i Multiconsult, utførte sin PhD-avhandling ved institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU.

– I arbeidet er det utviklet en løsningsstrategi for betong som kan brukes ved ikke-lineære elementanalyser av store betongkonstruksjoner. Slike analyser gir gode estimater av både nye og eksisterende konstruksjoners virkelige bæreevne, skriver Betongforeningen i sin begrunnelse for prisen.

– Morten Engen har definert, implementert og verifisert en løsningsstrategi for ikke-lineære analyser av betongkonstruksjoner. Modelleringsusikkerheten er statistisk verifisert mot eksperimenter. Som en del av løsningsstrategien er det også utviklet en hierarkisk modell for å beskrive variasjonen av betongegenskapene. Materialusikkerhet er en viktig inndataparameter i ikke-lineære analyser av betong, sa styreleder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening, da prisen ble delt ut under Norsk Betongdag 2018.

Ifølge juryens begrunnelse har Morten Engen på en eksemplarisk måte demonstrert hvordan forskning kan kobles mot og nyttiggjøres i egen bedrifts virksomhet. Resultatene er også allerede innarbeidet i undervisning ved NTNU, hvor Engen har en deltidsstilling.

– Resultatene av arbeidet hans er godt og bredt publisert. Videre har resultater blitt implementert i et kommersielt elementprogram gjennom samarbeid med DIANA FEA, som er analyseprogrammet betonggruppen ved NTNU bruker i sin forskning og undervisning av masterstudenter. Ifølge Multiconsult brukes den nye materialmodellen også allerede i flere av deres konkrete prosjekter, skriver Betongforeningen i sin begrunnelse.

– Det gjennomførte arbeidet er et utmerket eksempel på hvordan forsknings- og utviklingsarbeid kan lede til stor nytteverdi i næringen, sa Heimdal før han delte ut FoU-prisen til Morten Engen.

FoU prisen er et stipend på 25.000 kroner som skal nyttes til en faglig reise.