Styreleder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening vil at Norsk Betongdag skal bli en bransjesamling alle betongorganene står samlet bak.Norsk Betongdag 2018Norsk Betongdag 2018Norsk Betongdag 2018Norsk Betongdag 2018Norsk Betongdag 2018Norsk Betongdag 2018Jan Eldegard Hjelle informerte om kandidater til Betongtavlen 2018.Norsk Betongdag 2018Norsk Betongdag 2018Norsk Betongdag 2018Terje Nordli i Skatteetaten holdt innlegg om kriminalitet i BA-næringen under Norsk Betongdag 2018.Norsk Betongdag 2018Morten Engen fikke FoU-pris under Norsk Betongdag 2018.Christian Sandvik fikk Betongforeningens innsatspris.Nina Plünneke Borvik fikke Betongforeningens innsatspris.

– Betongdagen må bli en felles arena for alle betongorganene

Norsk Betongforening ønsker tettere samarbeid med andre betongorganer og tar nå initiativ til å gjøre Norsk Betongdag til en felles arena for hele bransjen.

Norsk Betongdag, som torsdag arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, samler cirka 150 deltakere fra både byggherrer, entreprenører, rådgivere, leverandører og akademia. Årets utgave er den 47. i rekken og Norsk Betongforening står som arrangør. Det kan det bli endring på allerede til neste år.

– Vi tenker mye på hvordan vi kan endre Norsk Betongdag til å bli en felles arena for hele betongbransjen. Allerede til neste år håper vi å få med oss en eller to av de andre bransjeorganene, og om to eller tre år er ambisjonen og ha med alle på Norsk Betongdag, opplyser styreleder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening.

Bransjeorganene Heimdal snakker om er, foruten Norsk Betongforening, FABEKO, Betongelementforeningen og Byggutengrenser.

– De andre virker positive til å få til et samarbeid, men vi må bygge stein for stein og vi må skape en tradisjon sammen, understreker Heimdal.

Norsk Betongforening mener det er viktig at betongbransjen fremstår som en enhet som løfter frem en felles profil av betongens egenskaper og bruksområder, enten det er plasstøpt eller betongelementer.

– Utfordringen er at betong blir nedvurdert i en del sammenhenger, og derfor har vi en jobb å gjøre med kommunikasjon og å bygge opp et felles budskap som setter betongen i det lyset den fortjener. Kanskje må vi være litt mindre ingeniører og litt mer populærvitenskapelig slik at det vi kommer med blir forståelig for flere. Jeg synes ofte andre byggematerialer er flinkere enn betong til å være tydelige i sitt budskap, sier Heimdal.