Styreleder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening (t.h) delte ut innsasprisen for 2018 til Christian Sandvik under Norsk Betongdag.

Christian Sandvik fikk Betongforeningens innsatspris

Christian Sandvik er tildelt Norsk Betongforenings innsatspris for sitt arbeid for Betongforeningen og sitt engasjement for betongfaget.

Christian Sandvik er utdannet sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk ved NTNU. Sandvik jobber i dag for Norconsult hvor han i hovedsak har arbeidet med prosjektering av småkraftverk og andre vassdragsanlegg.

– Prisvinneren er gjennom sin brede erfaring og sitt kreative hode, god på optimalisering som ofte handler om å ta i bruk minst mulig betong. I tillegg til å være en kompetent planlegger og designer av små kraftverk, har vinneren en spesiell interesse og kompetanse på betong, sa styreleder Eivind Heimdal i Norsk Betongforening, da innsatsprisen ble delt ut under Norsk Betongdag 2018.

Prisjuryen trekker blant annet frem at Sandvik var styremedlem i Yngres Betongnettverk – YBN fra 2014 til 2017, og han har også siden 2014 vært medlem av miljøkomiteen i Norsk Betongforening.

– I miljøkomitéen har prisvinneren lagt ned en betydelig innsats, og har gjennom stor faglig tyngde og høyt engasjement satt preg på komiteens arbeid. Her må det spesielt fremheves arbeidet med Betongforeningens miljøbrosjyre «Visste du dette om betong og miljø?», som har fått sin lekre og informative utforming takket være prisvinneren, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Alle temaer i denne brosjyren har resultert i elleve artikler om betong og miljø i Byggeindustrien, og koordinering av dette arbeidet ble gjort av Sandvik, opplyste Heimdal.

Heimdal trakk også frem at Sandvik nylig kom tilbake fra fib Congress 2018 i Melbourne, Australia, hvor han holdt foredrag om fordeler ved BIM sett i et bærekraftperspektiv.

– Prisvinneren er en omgjengelig, engasjert og godt likt kollega, med et stort nettverk både internt og eksternt, sa Betongforeningens styreleder før han delte ut innsatsprisen til Christian Sandvik.

Nina Plünneke Borvik ble også tildelt Norsk Betongforenings innsatspris for 2018 under årets Betongdag.