Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) møtte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) møtte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Innleieforbud møter EØS-spørsmål

Høyre etterlyser en bedre vurdering av regjeringens forslag til innstramminger i innleiereglene opp mot EØS.

Høyre tok opp saken i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag og viste til et høringssvar fra Advokatfirmaet Wiersholm. Der konkluderes det med at EØS kan være til hinder for å gjennomføre forslagene i sin nåværende form.

– Står vi her overfor et forslag som bryter EØS-retten? spurte Høyres Anna Molberg.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) fastslo derimot at forslaget er begrunnet i grunnleggende hensyn som EØS-retten anerkjenner.