Innleieforbud vil få store konsekvenser for næringen

19. april gikk høringsfristen ut rundt forslaget fra regjeringen om de nye innstrammingene i adgangen til innleie og utleie av arbeidskraft. Dette forslaget vil medføre store konsekvenser for byggenæringen om det blir innført som foreslått, og ikke uventet er det mange fra næringen som har engasjert seg i høringsrunden.