Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL og leder i Diversitas, Metha Marie Leonhardsen regagerer begge sterkt på historien til lærlingen "Ida" om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Foto: Svanhild Blakstad / Stefan Offergaard

«Ida»-saken vekker sterke reaksjoner i bransjen: - Uakseptabelt og svært beklagelig

Jon Sandnes i BNL og Metha Marie Leonhardsen i mangfoldsnettverket Diversitas vil oppfordre alle kvinner som opplever trakassering i byggenæringen om å melde ifra.
– Alle selskaper bør ha en anonym varslingstjeneste, sier Leonhardsen.

I siste utgave av Byggeindustrien forteller 21 år gamle «Ida», som er lærling i byggenæringen, om trakassering på byggeplasser. I løpet av tre år har hun opplevd at kollegaer tar på henne uoppfordret, kaller henne en madrass og danner sirkler foran kvinnegarderoben.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, reagerer sterkt.

– Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt og svært beklagelig. Arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) krever at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden. Dette må lederne i bedriftene i samarbeid med de ansatte ta tak i, sier han.

– Må endre kultur og holdninger

Metha Marie Leonhardsen i mangfoldsnettverket Diversitas tror «Ida» har helt rett når hun sier at mange kvinner som opplever diskriminering ikke tør å si ifra.

– Alle selskaper bør ha en anonym varslingstjeneste som kan brukes til å melde fra om slike ting. Hvis selskapet du jobber i ikke har det, anbefaler vi sterkt å etterlyse det. Det er utrolig viktig at slike forhold alltid meldes fra om hvis vi skal få til holdningsendringer.

Hun syntes også det er trist at en ung jente i starten av sin karriere skal oppleve trakassering.

– Dessverre vet vi at dette forekommer i bransjen vår, og vi trenger å høre disse historiene. Som Ida selv sier må vi endre både kultur og holdninger. Vi i Diversitas håper å kunne bidra sterkt til å komme denne typen trakassering til livs, og bidra til å bevisstgjøre hele bransjen, sier hun.

– Hva må næringen gjøre for å hindre diskriminering og trakassering av kvinner?

– Vi må jobbe bevisst og målrettet med mangfoldsarbeid gjennom hele organisasjonen fra styret og toppledelse, og ut i produksjonen. Og det holder ikke at noen få er flinke, vi må klare å engasjere hele bransjen. Diversitas holder jevnlig samlinger og seminarer hvor man kan lære hvordan man kan jobbe med dette. Vi jobber sammen for å finne tiltakene som gir effekt.

– Store byggherrer og entreprenører snakker ofte varmt om å rekruttere og å legge til rette for flere kvinner til næringen. Følges det godt nok opp i praksis?

– Per dags dato er svaret nei, men vi ser en stor vilje og motivasjon fra selskapene til å jobbe med dette, og alle skjønner at det må skje en endring. Vi velger å tro at vi kommer tii å se en stor forbedring på dette feltet i bransjen vår i årene fremover, og skal selvsagt bidra med det vi kan.

Kontinuerlig arbeid

Sandnes sier BNL i samarbeid med Fellesforbundet har laget kjøreregler som kan danne et godt utgangspunkt for hva slags regler man skal ha på arbeidsplassen.

– BNL har over tid jobbet med å rydde hindringer for at kvinner velger byggenæringen. Våre kjøreregler for byggenæringen ble utarbeidet for å sette dette høyere på dagsorden og hjelpe bedriftene, sier han.

Sandnes mener innsats mot diskriminering og trakassering er et kontinuerlig arbeid som må prioriteres høyt.

– Vi har flere gode eksempler på gode prosjekter hvor dette har lykkes, samtidig er dette noe som verken entreprenører eller byggherrer må slutte å jobbe med siden vi er langt fra i mål, sier Sandnes.