Marie Drange er Madaster Norges nye toppsjef. Foto: Kristoffer Sandven

Marie Drange er Madaster Norges nye toppsjef. Foto: Kristoffer Sandven

Hun er ny administrerende direktør i Madaster Norge

Marie Drange har startet som administrerende direktør i den digitale plattformen Madaster Norge.

Drange er utdannet sivilingeniør og har de siste årene jobbet som salgsdirektør i Orkla med merkevarebygging, kategoriledelse, salg og forhandlinger. Nylig avsluttet hun studier i bærekraft og sirkulærøkonomi ved BI.

– Jeg motiveres av denne muligheten til å bidra til det grønne skiftet i den sektoren som har størst potensial for økt sirkularitet, sier Drange i en pressemelding.

Hun erstatter Leif I. Nordhus som har ledet oppstarten av Madaster i Norge siden våren 2020.

Drange peker på at en omstilling til en mer sirkulær byggenæring vil føre til mindre avfall, redusert uttak av råmaterialer og betydelige kutt i CO2-utslipp.

– Digitalisering er nøkkelen til sirkulær suksess. Vi vil bidra til å fremskynde omstillingen til sirkulærøkonomi i byggenæringen ved å gjøre data tilgjengelig og sikre økt samarbeid, sier hun.

Madaster satser på partnerskap med aktører innen BAE-næringen, og blant samarbeidspartnerne er Statsbygg, Entra, COWI og Ratio Arkitekter.