Fra venstre: Lasse Kilevær, fagansvarlig partner Resirqel, Leif Nordhus, leder Madaster Norge, Olav Sunde, partner Resirqel og Anstein Skinnarland, CTO Madaster Norge.

Fra venstre: Lasse Kilevær, fagansvarlig partner Resirqel, Leif Nordhus, leder Madaster Norge, Olav Sunde, partner Resirqel og Anstein Skinnarland, CTO Madaster Norge.

Resirqel og Madaster samarbeider om ombruk

Resirqel og Madaster Norge har signert en avtale som kan forenkle og øke ombruk i byggenæringen.

Samarbeidet vil i stor grad gå på utveksling av digital informasjon knyttet til produkter og materialer mellom Resirqels digitale verktøy og Madaster, ifølge en pressemelding.

–Digitalisering er nødvendig for å lykkes med omstilling av byggenæringen, sier Olav Sunde, partner i Resirqel.

Selskapet bistår offentlige og private kunder med å oppnå bærekraftsmål og klimamål gjennom trygg og enkel ombruk av byggematerialer.

Byggenæringen har betydelig klimaavtrykk gjennom sitt ressursforbruk, som flere og flere byggherrer ønsker å gjøre noe med i sine prosjekter. Fremover skal lineære verdikjeder erstattes av sirkulære verdikjeder. Myndighetene peker i strategien for sirkulær økonomi at det er nødvendig å kartlegge byggematerialer i eksisterende bygg og oppskalere marked for brukte byggematerialer.

– Vi er glade for avtalen med Resirqel. For å lykkes med omstillingen av byggenæringen er det nødvendig å utvikle et sirkulært digitalt økosystem der flere aktører samarbeider. Resirqel har anerkjent kompetanse og lang erfaring med ombruk av byggematerialer. Sammen ønsker vi å gjøre ombruk tryggere, enklere og mer målbar, sier Leif Nordhus, leder av Madaster Norge.

Digital utveksling og sirkulære bygg
Ifølge meldingen gir Madaster-plattformen vanligvis oversikt over et nybyggs materielle, sirkulære og økonomiske verdi. Verktøyet viser også miljøpåvirkningen av en bygning gjennom årene. Registreringen av hvilke byggematerialer som er tilgjengelige og hvor de er lokalisert i bygget, gjør at disse senere kan inngå i en sirkulær verdikjede også når bygget en gang skal endres eller demonteres.

De to selskapene vil legge til rette for utveksling av digital informasjon knyttet til produkter og materialer mellom Madaster og Resiqels systemer. Resirqel kartlegger brukte bygg, og kan med sitt verktøy gjøre brukte produkter like omsetningsbare som nye. Den informasjonen skal nå Madaster dra nytte av.