Det blir nå tilrettelagt for et salg av boligprodusenten Hedalm Anebyhus (illustrasjon: Hedalm Anebyhus).

Hedalm Anebyhus selges

Styret i Hedalm AS har besluttet å reversere fusjonen mellom Hedalm Anebyhus AS og Hedalm ByggTech AS og tilrettelegger for et salg av den tradisjonelle boligprodusenten Hedalm Anebyhus.

At eierne nå signaliserer et ønske om salg midt i en fase hvor Hedalm Anebyhus er i en offensiv for å utvide forhandlernettet og satse hardt på nye husmodeller, slår ned som en aldri så liten bombe.

I en pressemelding fra Hedalm begrunnes fisjonen med svake resultater både i 2013 og første halvår 2014.

I august åpner Hedalm en flunkende ny fabrikk for elementer og moduler på Hjellum utenfor Hamar. Nå er det klart at det kun vil blir det fisjonerte selskapet ByggTech som blir en del av den nye satsingen. 


Kapitalbehov

Hedalm AS samlet i vinter all administrasjon for det nye selskapet som ble fusjonert ved årsskiftet i nye lokaler på Hjellum. Det ble ikke ble noe langvarig og lykkelig ekteskap.

─ De ansatte som tilhørte Hedalm Anebys administrasjon vil flytte tilbake til lokalene på Ilseng og driften ved den fabrikken blir oppretthold til et eventuelt salg er gjennomført, sier administrerende direktør Finn Løkken i Hedalm AS.

Slik situasjonen i Hedalm AS er i dag er det behov for ny kapital. Et salg og ny eierstruktur er derfor det beste for å bevare mest mulig av begge selskapene, heter det i pressemeldingen fra selskapet. Finn Løkken er av eierne bedt om i en overgangsfase å styre begge selskapene.

─ Årsaken til at eierne nå ønsker et salg er at satsingen vi har planlagt ville medført et behov for mer kapital for Hedalm Anebyhus. Jeg forholder meg til at når eierne har besluttet å gjennomføre et salg, er det riktig å gjennomføre en fisjon, slik at det blir klarhet i hvilke verdien i selskapet som skal selges, sier han til Byggeindustrien.

─ Blir ByggTech nå satsingen for eierne?

­ Ja, det er riktig. Samtidig er viktig å presisere at det er fullt trykk og «all time high» i ordrebøkene for begge selskapene, kommenterer han.

Driften vil gå som normalt for begge selskaper. Løkken opplyser at fisjonsprosessen igangsettes etter sommerferien. Deretter blir det klargjort for et salg av Hedalm Anebyhus med den eksisterende fabrikken på Ilseng.

Eierne ønsker å rendyrke modulsatsingen

Styreleder Kristian Narum i eierselskapet Hedalm Holding, forklarer at det er sammensatte årsaker til at eierne nå har gjort kuvending.

─ Det er fire allmenninger som eier Hedalm Holding og i disse allmenningene er det flere tusen eiere, som over tid har ytrer ønske om ikke å bli for tungt eksponert i forhold til kapitalsatsing. Som kjent er skogbruket hardt presset økonomisk. Vi mener vi har vist en satsingsvilje gjennom å bygge opp fabrikken på Hjellum til over 100 millioner kroner. Den blir Norges mest moderne element- og modulfabrikk, sier han.

─ Har dere ikke tro på den, siden dere nå ønsker å selge boligdelen?

─ Vi har hatt en ny gjennomgang av strategien og ønsker å fortsette satsingen på ByggTech slik det var planlagt og vi ønsker å utnytte fordelene i fabrikken enda mer når det gjelder moduler. Boligdelen har vært krevende for oss i mange år og for oss som eier mener vi det er mer klokt at vi konsentrerer oss om moduldelen og nå finner en ny eier til Hedalm Anebyhus, sier han.

Han frykter ikke at arbeidsplassene lokalt vil forsvinne.

─ Det ville vært verre for arbeidsplassene hvis vi som en dårlig eier ikke lykkes. Dette er ingen enkel avgjørelse å ta siden vi har vært på eiersiden i Hedalm Anebyhus i snart 30 år. Men det er en avgjørelse som vi mener også er det beste for bedriftens framtid, sier han.

─ Har dere bitt over for mye?

─ Det som er et faktum at dette til sammen ville blitt en stor virksomhet med behov for mer kapital. Den kapitalen blir for mye å be eierne om. Jeg tror vi er mer tjent med å gjøre det litt smalere og at vi spesialiserer oss på det vi tradisjonelt har fått til, fastslår han.