Hedalm slår sammen selskaper og investerer 100 millioner

Hedalm Anebyhus AS og Hedalm ByggTech AS slås sammen til ett selskap. Samtidig skal det investeres 100 millioner kroner i et nytt produksjonsanlegg på Hjellum.

Anlegget vil ha en kapasitet til å produsere cirka 2000 moduler og 500 bolighus i året. Administrasjonen planlegger å flytte inn i det 1200 m2 nyrenoverte kontorlokalet ved årsskiftet 2013/ 2014.

Fabrikkene vil flytte etter i løpet av første halvår 2014

Bakgrunnen for sammenslåingen av Hedalm-selskapene er blant annet å forenkle og effektivisere strukturen og administrasjonene i selskapene, utvikle en ny fabrikk med tidsriktige og effektive produksjonslinjer, styrke fagmiljøene og gjøre oss mer konkurransedyktige i et marked under enorm utvikling.

Begge selskapene har store vekstambisjoner og samlet budsjetterer det nye selskapet med ca 700 mill kroner i 2014.

Ved å legge opp til at verdiskapningen skal skje i egen fabrikk og ikke på byggeplass er målet å skaffe selskapet nye fortrinn, både når det gjelder økonomi og ikke minst kvalitet.