Statkraft kjøper en halv havvindpark i Storbritannia

Statkraft kjøper seg inn i havvindprosjektet Triton Knoll. Det norske selskapet kjøper halvparten av prosjektet fra det tyske selskapet RWE Innogy.

De to partnerne er blitt enige om å ikke gå offentlig ut med hvor mye Statkraft blar opp for sin halvpart, men utbyggingskostnadene for prosjektet er beregnet til mellom 3 og 4 milliarder pund. Det tilsvarer mellom 35 og 47 milliarder kroner regnet etter dagens kurs.

– Dette er et viktig skritt for gjennomføringen av vår havvindstrategi. Statkraft og RWE er sterke, langsiktige partnere som utfyller hverandre innen offshore vindkraft, sier Statkrafts konserndirektør Jon Brandsar.

Havvindparken får en effekt på inntil 900 megawatt når den er ferdig utbygd. det er mer enn alle norske vindparker til sammen og nok til å forsyne rundt 180.000 husstander.

– Prosjektet kjennetegnes av en rekke gode egenskaper for en havvindpark, inkludert grunt vann, gunstige vindforhold og gode grunnforhold. I tillegg ligger det i et område Statkraft har god kjennskap til, sier Olav Hetland, som er direktør for offshore vindkraft i Statkraft.

Prosjektet skal utvikles og bygges av en felles prosjektorganisasjon. En investeringsbeslutning er ventet i 2017, med byggestart samme år.