Veslemøy Nestvold

- Et resultat av 60 år med forskning

- Byggforskserien er et resultat 60 år med forskning gjennomført av mange dyktige personer - og hvordan man har jobbet for å samle kunnskapen gjennom egne anvisninger, sier Veslemøy Nestvold, markeds- og kommunikasjonssjef i SINTEF Byggforsk og daglig leder for Byggforskserien.

Nestvold fikk mulighetene til å takke til alle som har bidratt til å bygge og utvikle denne viktige kunnskapen foran en fullsatt Christiania Teater i anledning Byggforskseriens 60-årsmarkering.

- Utviklingen av Byggforskserien var en pionervirksomhet – det var også måten man utviklet abonnementsløsningen rundt kunnskapsbasen, legger hun til.

I løpet av basens første 40 år i virke var dette kunnskap som utfordret hele næringen og satte standarden og prinsippene for hvordan man skulle bygge i Norge. De siste 20 årene har myndighetene stått for de formelle kravene, mens Byggforskserien har fulgt opp med løsninger og bruksanvisninger for å kunne følge de kravene som er satt.

- Med den endringsfarten vi nå ser blir det spennende å se hvor vi er 20 år frem i tid, men innhold skal fortsatt være det viktigste for våre kunder slik at de kan gjøre jobben som skal utføres på en god måte. Det er kundene som bruker kunnskapen, og som er de som kjenner hva som trengs av informasjon - og hvordan vi skal utvikle oss videre. Derfor må vi også jobbe sammen for å videreutvikle Byggforskserien, sier Nestvold.

Hun mener at de i løpet av de neste tiårene vil fokusere stadig mer på bærekraftige bygg og løsninger.

- Vi ønsker å være en sterk bidragsyter for å få til en bærekraftig utvikling, påpeker hun.