Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

- Byggforskserien vil bli enda viktigere i en digital fremtid

Statsbyggsjef Harald Vaagaasar Nikolaisen mener Byggforskserien ved å ta en viktig rolle i digitaliseringsarbeidet i byggenæringen vil stå enda sterkere de neste 60 årene.

Gratulantene sto i kø for å hedre 60-årsjubilanten Byggforskserien tirsdag. Adm. dir. Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg sier de har stor nytte av Byggforskserien og at de ofte henviser til kompetansen som finnes i serien.

- Byggforskserien er nå ekstra gode innen bærekraft og klimaarbeidet. Her er det noe begrenset informasjon å hente i TEK17 – så innen dette feltet gjør SINTEF Byggforsk en meget god jobb, sier Nikolaisen.

I tiden fremover peker han på viktigheten av at SINTEF Byggforsk gjennom Byggforskserien har en ledende trolle innen digitaliseringen av byggenæringen.

- Vi står nå midt oppe i en rivende digitalisering. Dette er viktig i hele prosessen fra planlegging til drift av et bygg. For å hente ut effektene av dette må de ligge mye til grunn for å få en god effekt av en digitalisering på tvers av bransjen – og her vil ideen med Byggforskserien bli enda viktigere. Men serien må få en ny form, blant annet innen regelsjekk og funksjonssjekk. Man må hente erfaring fra byggene som allerede finnes. Om dere får til dette så har dere nye 60 gode år foran dere. Vi kommer fortsatt til å abonnere på dere – og dere vil være enda viktigere om 60 år i en ny digital fremtid. Vi heier på dere, sa Nikolaisen til jubilanten på Christiania Teater.