Slik har utviklingen på Oslo Børs vært hittil i år.

Bredt børsfall for byggeaksjene - men store forskjeller i koronakursene

Børsverdien til byggegigantene har falt mye i koronakrisen, men flere av aksjene klatrer nå oppover igjen.

Landets største entreprenør, Veidekke, har falt tungt på børsen. Den siste måneden har kursen falt helt ned til 84,10 kroner per aksje, som var sluttkursen før Oslo Børs stengte før påske. Det er 21,7 prosent ned siste måneden, og hele 29,6 prosent ned hittil i år.

AF Gruppen har også falt, men for dem er fallet vesentlig mindre. Den siste måneden falt aksjen falt 6,1 prosent, mens kursen er ned 12,5 prosent hittil i år. Men entreprenørkonsernet hentet seg kraftig inn fra bunnnivået 23. mars på 128,5 kroner per aksje til 154 kroner per aksje etter at børsen stengte onsdag før påske.

Jernbaneentreprenøren NRC Group er også notert på Oslo Børs. NRC har falt hele 44,4 prosent hittil i år, men har til gjengjeld hentet seg inn med oppgang på 13,3 prosent den siste måneden. Her har svingningene vært store. Aksjekursen sluttet på 54,36 kroner 2. februar, var helt nede på 20 kroner 16. mars, og den siste sluttkursen før påske var 31,5 kroner.

Bedre i Sverige
Ser vi på de svenske entreprenørgigantene som er notert på Stockholmsbørsen, så har fallet deres stort sett vært lavere enn for de norske. Her har jo også koronatiltakene vært mindre inngripende enn de norske.

For både Skanska, NCC og Peabs B-aksjer kunne man faktisk se tilbake på en vekst den siste måneden før børsene startet opp igjen etter påske på henholdsvis 4,7 prosent, 17, 3 prosent og 3 prosent. Ser man på året hittil, er ikke tallene like lystige; Skanska er ned 18 prosent, NCC er ned 4,8 prosent og Peab ned like i underkant av 22 prosent.

Rådgiverekyl?
Multiconsult er den eneste store rådgiveren som er notert på Oslo Børs. De har hatt et fall på 27,8 prosent siden nyttår, mens den siste månedens nedgang var på 8,8 prosent. Også denne har gått mye opp fra bunnen på 39,5 kroner 27. mars, og sluttet på 52 kroner onsdag før påske.

For byggevareselskapet Byggma har kursutslaget vært lite, men dette er en aksje hvor omsetningen er lav. Nedgangen hittil i år har vært på minus 4,3 prosent.

Usikkerhet i eiendom
Eiendom er den eneste byggsektoren som har sin egen indeks på Oslo børs, OSE60GI. Hittil i år er indeksen ned 18,7 prosent, mens fallet den siste måneden har vært 3,2 prosent.

Indeksen består av Entra, Norwegian Property, Olav Thon Eiendomsselskap, Selvaag Bolig, Solon Eiendom og Storm Real Estate.

Målt i markedsverdi er Entra størst, selv om verdien av selskapet er ned 11,38 prosent hittil i år. Olav Thon Eiendomsselskap er nest størst, men har hatt et vesentlig større fall. De er ned over 29 prosent hittil i år, og hentet seg ikke noe inn sist måned. Årsaken til dette kan være at rundt 80 prosent av selskapets leieinntekter kommer fra butikklokaler.

Også for boligutviklerne Selvaag Bolig og Solon Eiendom har usikkerhetene i boligmarkedet fått konsekvenser. Selvaag er riktignok «bare» ned 11,65 prosent hittil i år, men nedgangen den siste måneden har vært på hele 23 prosent. For Solon har verdien av aksjene falt med nesten 36 prosent i 2020.

Boligutvikleren JM er notert på Stockholmsbørsen, og utviklingen deres minner mye om entreprenørene på samme børs. For selv om de har falt mye siden årets start (31,8 prosent), så har fallet bare vært 1,25 prosent den siste måneden.

PS! Kursene Byggeindustrien har brukt er sluttkurser i perioden 2. januar frem til og med 13. april.