NCC er blant entreprenørene som har klart seg best på børsen under koronakrisen. Foto: NCC

Analytiker: Ikke bare korona som bestemmer prisingen av byggeaksjene

Aksjeanalytiker Johan Edberg i Handelsbanken peker på at det ikke bare er håndteringen av Covid-19 som sender bygge- og eiendomsaksjene ned, men tilskriver noen av forskjellene i kursfallene til svenske og norske myndigheters forskjellige håndtering.

Aksjeanalytiker Johan Edberg i Handelsbanken.

Tirsdag tok Byggeindustrien for seg utviklingen til flere av de store bygg- og eiendomsaktørene på børsene i Oslo og Stockholm. Tallene viste at det har vært en viss forskjell i utviklingen, og at de svenske selskapene har hatt en bedre utvikling den siste måneden.

‒ Jeg tror forskjellen i våre lands ulike håndtering av situasjonen kan ha påvirket aksjeprisene. En større andel norske investorer i Veidekke og flere svenske aksjeeiere i de svenske selskapene baserer nok sine handlinger utfra det de opplever i sine hjemland. Det kan virke ulogisk, men man skal ikke undervurdere følelser og psykologi, sier aksjeanalytiker Johan Edberg i Handelsbanken til Byggeindustrien. Han følger både norsk og svenske bygge- og eiendomsnæring tett.

Svensken tror også at Veidekke i større grad enn de svenske entreprenørkonsernene kortsiktig vil merke koronatiltakene på driften. Hva som vil skje på lang sikt er han naturlig nok mer usikker på.

‒ De mer langsiktige effektene av Covid-19 vil være større enn hva som skjer i årets andre kvartal eller hele 2020. Det er fortsatt veldig vanskelig å få et overblikk over de langsiktige effektene, og dette avhenger av beslutninger og økonomiske konsekvenser vi ennå ikke kjenner, sier Handelsbanken-analytikeren.

Når det gjelder Veidekke tror Edberg også at aksjekursen i stor grad påvirkes av beslutningen om å skille ut eiendomsdelen i et eget selskap eller å selge den. Dette løftet kursen før krisen, men nå tror han det tynger den.

‒ Det er betydelig mindre sannsynlig at dette blir noe av i dette økonomiske klimaet, og i tillegg er det mye vanskeligere å skaffe seg en oppfatning av verdi/pris i en slik transaksjon, understreker han.

NCC på rett kurs

Edberg er også tydelig på at det ikke bare er koronaviruset som påvirker aksjekursene.

‒ Jeg tror det er mange selskapsspesifikke hendelser som påvirker hvordan aksjene har reagert, både før og under den krisen vi nå opplever, sier han.

‒ NCC kommer for eksempel fra en situasjon i 2018 og 2019 da de i mangt og meget ble tvunget til å omstrukturere etter år med tapsprosjekt og prosjekt som ikke holdt mål. I tillegg har de hatt en temmelig sval balanse med lite kapital til å drive egen prosjektutvikling. Aksjen har tidligere fått mye juling siden markedet har tvilt på forutsetningene for å få en akseptabel lønnsomhet og orden i virksomheten. Aksjen var i gang med et comeback før Covid-19, og hadde et par sterke resultatrapporter i bagasjen og positivt driv i driften. Det kan ha hjulpet dem litt, utdyper Edberg.

NCCs utvikling på børsen tyder også på dette. Gårsdagens oversikt på bygg.no viste at de bare er ned i underkant av fem prosent hittil i år, og faktisk har steget over 17 prosent den siste måneden.

Peab «dopet» på eiendom

De to andre store entreprenørene på Stockholmsbørsen, Peab og Skanska, har fått verre medfart i koronaraset. De var henholdsvis ned nesten 22 prosent og 18,4 prosent i 2020 frem til påske, selv om begge hadde en liten økning den siste måneden.

‒ Peab er mest ned siden toppnoteringen i februar, og verdivurderingen var markant opp i begynnelsen av året etter at det ble kjent at de skulle skille ut et eiendomsselskap på den som var en glodhet eiendomsbørs. Et kraftig fall for eiendomsselskapene og kansellert utbytte har tatt luften ut av aksjen, mener Edberg.

Samtidig understreker han at selskapets betydelige eksponering i det svenske markedet, men vesentlig færre koronarestriksjoner, burde talt for et mindre fall.

‒ Det bygger opp under teorien om at kursen var «dopet» av utskillelsen av eiendomsdelen. Samtidig kan den svenske regjeringens krisehåndtering kanskje være en dårigere langsiktig løsning, men det vet vi ikke ennå, sier analytikeren.

Skanska store på kritisk infrastruktur

Også Skanska er ned 30 prosent siden toppen tidligere i år, men Edberg peker også på at denne har gått bra lenge basert på stabile rapporter med god ordreinngang. I tillegg er entreprenørkonsernet store i mange deler av verden.

‒ Skanska har en veldig diversifisert geografisk eksponering med virksomheter i England, USA og Europa, og vil bli veldig påvirket av nedstengingen i mange av disse landene. Men de har en temmelig stor virksomhet innen det som klassifiseres som kritisk infrastruktur, som for eksempel sykehus, og det har nok medført at mange av prosjektene allikevel har fått lov til å fortsette, tror analytikeren.

Edberg understreker at det er veldig vanskelig å spå hva som vil skje fremover på verdens børser, og understreker at myndighetenes avgjørelser rundt korona i stor grad vil bestemme hvordan makroøkonomien blir påvirket.

‒ Det finnes absolutt scenarioer som kommer til å sende Sverige inn i en vanskelig resesjon med høy arbeidsledighet og et kraftig fall i bruttonasjonalprodukt. I det scenarioet kommer både eiendoms- og byggeaksjer til å falle ytterligere, avslutter han.