Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Foto: Malin Strandberg

Boligprodusentene ber medlemmene bruke lavkarbonbetong, resirkulert stål og fossilfri byggeplassoppvarming

Boligprodusentenes Forening kommer med en klar anbefaling til sine medlemmer om å benytte lavkarbonbetong til plasstøpt betong, armeringsjern basert på 100 prosent resirkulert stål og å fase ut fossil byggoppvarming og byggtørk.

Det skriver Boligprodusentene i en pressemelding fredag.

– Vi i byggenæringen må selv bidra til å redusere klimagassutslippene og lette overgangen til en sirkulær økonomi, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

– Vi må effektivisere ressursbruken og vurdere klimagassutslippene fra bygninger ut fra et livsløpsperspektiv. Det er krevende å utføre slike livsløpsvurderinger, og for å lykkes må vi digitalisere prosessene og koble BIM-modellene med maskinlesbar produktinformasjon, legger han til i pressemeldingen.

Digital satsing

Jæger og Boligprodusentene har blant annet tatt en pådriverrolle i arbeidet med å utvikle produktdatamaler for maskinlesbar produktinformasjon.

– Vi har bedt alle medlemmene om å kreve fra byggevareleverandørene at de i løpet av 2022 skal kunne levere maskinlesbar produktinformasjon basert på PDTer, sier han.

Klare til å ta grep

Styret i Boligprodusentenes Forening anbefaler nå medlemmene i foreningen å benytte lavkarbonbetong til plasstøpt betong, armeringsjern basert på 100 prosent resirkulert stål og å fase ut fossil byggoppvarming og byggtørk.

– Det er spennende at Boligprodusentene anbefaler alle medlemmene å gjøre klimatiltak i sine prosjekter. Hele byggenæringen, både store og små aktører, er nå klare til å ta klimagrep, sier Guro Hauge, fagansvarlig bygg og materialer i Zero.

– Boligprodusentenes anbefaling til medlemmene bereder grunnen for at det også kan implementeres klimagasskrav i teknisk forskrift, uttaler Hauge.