Illustrasjonsfoto: Byggevareindustrien

Boligprodusentene krever maskinlesbar produktinformasjon

Boligprodusentene ber alle sine medlemmer om å kreve maskinlesbar produktinformasjon på alt av byggevarer innen 2022.

I et brev sendt ut 4. november ber Boligprodusentene alle sine medlemsbedrifter om å kreve maskinlesbar produktinformasjon i form av produktdataark (PDS). En PDS er en produktdatamal (PDT) med opplysningene om et konkret produkt lagt inn. Boligbyggerne-sjef Per Jæger har tidligere snakket om mulighetene som ligger i PDTer med Byggeindustrien.

– Det er nå opp til byggenæringen å ta datamalene i bruk, skriver Jæger i brevet til Boligbyggerne-medlemmene.

For Byggevareindustrien betyr dette at bedriftene kan forvente å få dette kravet i forhandlinger fremover, skriver Byggevareindustriens Forening i en pressemelding fredag.

– Vi er i dialog med Boligprodusentene og er enige om å gå i takt for at vi sammen kan finne gode, standardiserte og effektive løsninger slik at byggevareprodusenter kan oppfylle kravet, sier Byggevareindustrien-sjef Jøns Sjøgren.

Byggevareindustrien har, ifølge meldingen, deltatt aktivt i arbeidet med å utarbeide produktdatamaler (PDT) gjennom Standard Norge komiteen SN/K 374.

– Det blir nå viktig å finne ut hvordan vi best organiserer arbeidet fremover, fortsetter Sjøgren.

– Vi er opptatt av å levere den produktinformasjonen kundene og offentlige myndigheter krever, men det er viktig at dette blir gjort på en standardisert måte, samtidig som at byggevareprodusentene beholder eierskapet og kontrollen over egne produktdata, avslutter han.