Kaia Conradi (fra venstre), Eirik Gjelsvik, Lars Fredenlund og Mårten Skällenäs. Foto: Line Midtgaard / Backe

Backe og Cobuilder med global digital plattform

OpenBuilt, utviklet av teknologi-gigantene IBM og Red Hat, i samarbeid med norske Cobuilder, er ment å samle en global byggenæring med felles digitalt språk og felles maler. Backe er en av fem investorer som er med å lansere plattformen, som kan ende opp som den internasjonale byggenæringens eget operativsystem.

Alle virksomheter trenger en strategi for industrialisering, effektivisering og digitalisering, slår byggenæringens digitale veikart fast. Denne strategien må blant annet svare på spørsmål om hvilke verktøy den gitte bedriften skal ta i bruk, hvordan de kan effektivisere, hva som vil gi økt lønnsomhet og hvor de skal starte.

Last ned Digitalt veikart 2.0 her.

Administrerende direktør i Backe Entreprenør, Asle Randen. Foto: Backe

– Dette kan være løsningen til de spørsmålene som stilles i Digitalt veikart 2.0, sier administrerende direktør i Backe Entreprenør, Asle Randen, til Byggeindustrien.

Randen snakker om OpenBuilt, en ny plattform utviklet av IBM og Red Hat for å samle de forskjellige digitale ressursene som den globale byggenæringen trenger, i et felles rammeverk. Backe er én av fem bedrifter på investorsiden ved oppstart.

Strategi -og utviklingsdirektør Mårten Skällenäs i Backe Entreprenør forteller at det ikke er den tekniske interessen som gjør at de nå satser på den nyutviklede plattformen, men Backes behov for bedre digitale løsninger.

Strategi -og utviklingsdirektør Mårten Skällenäs i Backe Entreprenør. Foto: Backe

– De siste tre-fire årene har vi jobbet mye med å digitalisere prosessene våre, og vi finner stadig gode applikasjoner som løser enkeltaktiviteter. Ulempen som vi alltid kommer til, er at det blir nok et system som man må ta i bruk, og når prosjektet er ferdig, mister vi effekten. OpenBuilt lar oss bruke dataene mellom prosjektene, og utgjør egentlig en helt ny måte å tenke på, sier Skällenäs.

Gjør det mulig

Det er de to amerikanske teknologiutviklerne IBM og Red Hat som har tatt initiativet til å utvikle OpenBuilt, og det er IBM som drifter skyplattformen. Cobuilder har blitt hentet inn i utviklingen basert på sin ekspertise innen blant annet produktdatamaler (PDT), og det er disse malene som utgjør grunnlaget for datastruktur og flyt i OpenBuilt.

Administrerende direktør Lars Fredenlund i Cobuilder. Foto: Cobuilder

– Norge ligger langt fremme på bruk av ny teknologi i byggenæringen, og gjennom EU-prosjektet Product Info X, er det norske standarder som definerer de digitale legoklossene som har blitt et europeisk språk. IBM tok kontakt med oss for å inkludere produktdatamalene som én komponent i OpenBuilt, men de jobber også med et mye større bilde for OpenBuilt, med elementer som for eksempel maskinlæring, forteller administrerende direktør Lars Fredenlund i Cobuilder.

Målet med den nye plattformen er at den skal fungere som et utgangspunkt for både standardprogrammer og frittstående programmer utviklet av tredjeparter, med felles språk og samlet på en felles markedsplass. På den måten skal OpenBuilt kunne ta rollen som en Appstore eller Windows for en internasjonal byggenæring.

Tanken er at den blå kjempen IBM drifter plattformen med sin teknologiske og sikkerhetsmessige tyngde, og så er det byggenæringen selv som eier OpenBuilt, med investorer som Backe som også kjenner hvor skoen trykker.

– OpenBuilt skal være en muliggjører for næringen. Det er ingen poeng å utvikle noe som løser noe som ikke er et problem. At byggenæringen eier plattformen selv vil la oss finne raskest og riktig vei til målet, sier Lars Fredenlund.

Digitalt fellesskap

– Alle snakker om at digitaliseringen er noe vi må gjøre sammen, men så har vi stort sett jobbet med hver våre ting hver for oss. Vi har jo vært digitale før dette også, men OpenBuilt kan gi oss et skikkelig løft. Facebook ville ikke vært spesielt interessant hvis du var alene der, og på samme måte vil først får den fulle effekten av digitaliseringen når vi blir mange på samme plattform, sier Asle Randen i Backe.

– OpenBuilt er ikke ment å erstatte dagens løsninger, men løse kommunikasjonen mellom dem, fortsetter han.

Ved oppstart er Backe en del av et arbeidsfellesskap av bransjeinvestorer sammen med EDIN (European Distributors & Industry Network), CEMEX, Sol Services og Element Materials Technology.

Utviklingen av OpenBuilt har allerede pågått i lang tid, og nå har den kommet så langt at de første aktørene i næringen har blitt med.

– Vi skal nå bruke året på å videreutvikle plattformen og de første appene. Vi kan nok ikke gi noen eksakt dato for lanseringen, men dere skal høre mer fra oss i løpet av året. Det kan vi love, sier Mårten Skällenäs i Backe Entreprenør.