En felles digital satsing avgjørende for næringens utviklingskraft

En stadig mer digital tidsalder kommer over oss enten vi vil eller ikke, og de som skal lykkes i fremtidens byggenæring må innrette seg etter dette. Men skal næringens aktører lyktes er det ikke nok med en stykkevis og delt utviklingstrend, her må man få til et felles bransjeløft.

De ulike leddene i verdikjeden i byggenæringen er vevd tett sammen, og er avhengige av hverandre. Dermed blir aktørene i de ulike leddene også i stor grad påvirket av hverandres styrker og svakheter. Om det ene leddet ikke lyktes i sin digitale satsing vil de andre leddene bli påvirket at dette og settes tilbake i sin utvikling. Her er det da selvsagt viktig, og på mange måter helt avgjørende, at de ulike leddene både ønsker og evner å dra hverandre opp og frem.

Skal næringens virksomheter lyktes i fremtiden må de ha en digital strategi samt en forventning og en plan for hvordan man kan utnytte dette verktøyet. For det er viktig å huske på at en digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et viktig verktøy for å kunne jobbe bedre og smartere. En digitalisering av ulike arbeidsoppgaver er helt avgjørende om de norske virksomhetene skal holde konkurransekraften oppe, og for å kunne levere hva samfunnet etterspør av næringen.

Man kan naturligvis fortsette inn i fremtiden uten en digital plan, men om man ikke forholder seg til den digitale utviklingen som nå skjer, er dette også et bevisst valg. Man kan helt sikkert klare seg en stund, men man vil møte flere utfordringer noe lenger frem i tid. Endringer vil presse seg frem innen store deler av vår næring. Mye vil fortatt gjøres som før, men både planleggingen, selve utførelsen og etterbruken vil i stadig større grad styres gjennom digitale prosesser. Det spesialiserte utførelsesarbeidet vil nok sitte lengst inne å forme etter fremtidens metoder, men det vil komme her også. Det er derfor bare å innrette seg etter dette om du har planer om å holde liv i virksomheten i tiårene fremover.

Tirsdag ble Digitalt veikart 2.0, som er utarbeidet i regi av BNL og de ulike bransjeforeningen i fellesskap, lansert. Denne skal vise en retning som lederne i byggenæringen bør ta innover seg, og gjennom rapporten kommer de med flere konkrete råd virksomhetene, og da først og fremst lederne, bør ta innover seg og studere nærmere.

Men aller viktigst er ikke å studere hva som skal til, men faktisk å gjøre dette. Man må bruke virksomhetenes egne ressurser og hente inne kapasitet utenfra for å forstå hva som bør gjøres, skape rom for hvordan dette skal gjøres, og ikke minst må lederne se til at de riktige prosessene blir utført gjennom hele virksomheten. Det er ikke slik at lederne nødvendigvis skal være de som kan mest om dette, men de må legge opp til at denne satsingen blir gjennomført og hvordan strategiene for en mer digitalisert fremtid vil påvirke virksomheten, og se mulighetene som ligger i dette. I Norge er arbeidskraften dyr, og skal man jobbe effektivt nok for å møte en stadig mer skjerpet konkurranse, blir digitale fordeler som kan bistå i arbeidet avgjørende for å hente den nødvendige konkurransekraften.

Det ligger enorme muligheter i fremtidens måter å jobbe på. Det er heller ikke slikt at vi i dag kan forstå rekkevidden av den teknologiske utviklingen eller hvordan dette vil påvirke oss. Historien viser med all tydelighet at det likevel er de som forbereder seg på fremtidens muligheter og begrensninger som vil kunne vil overleve og skape verdier som vokser. Dette håper vi også vil vise igjen i byggenæringens mange virksomheter.