– Motivasjonen for etableringen av PDT Norge er å sikre at vi som driver produksjon nå får en felles måte å strukturere og levere produktdata på, sier Jøns Sjøgren, styrelder i PDT Norge. Foto: Byggevareindustriens Forening

Etablerer foreningen PDT Norge - skal jobbe med digitalisering av byggenæringen

– Bransjen har endelig samlet seg og er enige om etablering av PDT Norge. Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning forå få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier Jøns Sjøgren, som er leder for styret i PDT Norge.

Fakta

* PDT er en forkortelse for Product Data Template, som på norsk kan oversettes til en produktdatamal. En PDT er en elektronisk, ikke utfylt datastruktur eller «selvangivelse»/mal over relevante egenskaper for en byggevare.

* PDT Norge er en nøytral forening som har til formål å fremme standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT).

* Organisasjonene som stiftet foreningen er Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norske Trevarer, Treindustrien, VA og VVS produsentene VVP og VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

De vareproduserende organisasjonene innen byggenæringen har bidratt med grunnfinansieringen og har gått sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om å stifte foreningen.

– Motivasjonen for etableringen av PDT Norge er å sikre at vi som driver produksjon nå får en felles måte å strukturere og levere produktdata på. Felles datastruktur betyr at vi snakker samme språk og sikrer entydig informasjon om produktenes egenskaper, sier Sjøgren i en pressemelding.

Han sier de gjennom arbeidet i SNK 374 i Standard Norge har laget forslag til PDT'er innenfor flere produktområder.

– Den viktigste jobben fremover blir nå å få på plass en nøytral IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon avPDT'ene. Vi inviterer nå hele næringen til å bidra i dette arbeidet, sier Sjøgren.

Han peker på at etableringen av PDT Norge er foraknkret hos myndighetene, som lenge har etterlyst at bransjen måsamle seg om en felles løsning. I DiBKs tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet står blant annet følgende:

«Bedre og lettere tilgjengelig informasjon om byggevarer vil på lengre sikt kunne lette ombruk og styrke sirkulærøkonomi. Markedet har ikke klart å enes om de datamalene som er nødvendige når produktdata skal digitaliseres og være åpent tilgjengelig og deles. DiBK skal bidra inn i ett samarbeid med bygge- og anleggsbransjen rundt utvikling av produktdatamaler».

Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK

– Dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene. Jeg mener også at dette er et viktig steg for å få til en digital verdikjede som styrker samhandling, og gir en innovativ og bærekraftig byggenæring, sier Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør Digitalisering hos DiBK i meldingen.

PDT Norge skal være en nøytral arena som legger til rette for å lettere kunne sammenligne og sortere produkter basert på en felles informasjonsstruktur.

– Det skal være like enkelt å velge byggevarer som dekker dine behov, som det er å kjøpe reisebilletter ut ifra ønsker om avreisetidspunkt, transportmiddel og så videre, sier Sjøgren som har ett budskap til alle innkjøpere og bestillere.

– For alle som ønsker strukturert vareinformasjon, er dette standarden som dere kan knytte inn i deres tjenester. Når vi tilgjengeliggjør en entydig produktdatamal, håper vi at tredjeparter vil bruke disse for å tilby gode produkter og tjenester til byggenæringen, sier Sjøgren.

Per Jæger leder Boligprodusentene og komiteen SN/K 374 i Standard Norge som jobber med PDT'er. Han har store forventninger til foreningen.

– Jeg er strålende fornøyd med at vi endelig får på plass en organisasjon som skal ivareta og sette PDTene ut i livet. Vi ser fram til videre samarbeid for å realisere våre felles mål om standardisert maskinlesbar produktinformasjon, og vi står først i køen for å bli medlem av foreningen, sier han.

Styret i PDT Norge består av:
Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien
Frank Jaegtnes, Elektroforeningen
Trond Magnar Unhammer, Norske Trevarer
Bjarne Hønningstad, Treindustrien
Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP
Jon Dehli, VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet