Illustrasjonsfoto

Cobuilder og CEI-Bois sammen om å utvikle en datadrevet BIM-plattform

Som en del av sitt digitaliseringsinitiativ TIMBIM, inngikk nylig den europeiske organisasjonen for sagbruk og tremekanisk industri, CEI-Bois, et strategisk samarbeid med den norske softwareleverandøren Cobuilder.

Det nye pilotprosjektet har som mål å hjelpe produsentene med å digitalisere og tilgjengeliggjøre sine data i et maskinlesbart og standardisert format.

I samarbeid med Cobuilder vil CEI-Bois utvikle en felles dataordbok og felles produktdatamaler (også kjent som PDT’er) som er basert på relevante europeiske produkt- og teststandarder. Produktdatamalene kan benyttes for å opprette og levere både generisk og spesifikk produktinformasjon.

– En slik felles plattform for datastyring vil muliggjøre klar, pålitelig og standardisert kommunikasjon innen BIM-metoden. Informasjonen som digitaliseres og utveksles ved hjelp av PDT'ene skal kunne brukes av alle aktører i ulike prosjektfaser. Under tidlig planlegging og design kan aktørene benytte generiske objekter, mens i de senere fasene blir de generiske dataene i økende grad erstattet av spesifikk produktinformasjon, heter det i en pressemelding.

«De gode argumentene for treverk blir endelig synliggjort for investorene i beslutningsprosessen», står det i pressemeldingen som CEI-Bois publiserte på sin hjemmeside i februar.

– Dette er et veldig viktig prosjekt. Standardisering av data er en forutsetning for at vi som bransje skal kunne lykkes med digitaliseringen. Og dette initiativet på europeisk nivå tar oss et skritt videre mot det digitale skiftet, sier Lars Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

Neste fase i pilotprosjektet vil gi brukerne nettbasert tilgang til PDT'ene som er oversatt til forskjellige språk og tilpasset spesifikke behov i de ulike europeiske markedene.