Hard dom - dyr beslutning

Tirsdag kom dommen i den mye omtalte saken mellom Skanska og Bane NOR rundt Follobanens Oslo S-kontrakt. Lagmannsretten fulgte opp avgjørelsen i tingretten - og ga Skanska fullt medhold i saken.

Denne dommen er foreløpig ikke rettskraftig, men er et hardt slag for Bane NOR. Skanska er tilkjent 272 millioner kroner i tapt fortjeneste - og Bane NOR er i tillegg idømt saksomkostninger på 2,6 millioner kroner. Summen Borgarting lagmannsrett kom frem til er noe lavere enn man kom frem til i Oslo tingrett – det økonomiske tapet som dekningsbidraget utgjør er dermed neddiskontert noe.

Enkelt fortalt handler denne saken om at Skanska mener Condotte, som til slutt landet EPC-kontakten på innføringen til Oslo S på den enorme Follobaneutbyggingen, skulle vært avvist fra konkurransen. Dermed påpeker Skanska at de hadde ligget an til å vinne kontrakten og kunne forventet en fortjeneste på oppdraget som skulle blitt utført, såkalt positiv kontraktsinteresse. Av lagmannsretten er denne summen fastsatt til 272 millioner kroner. Bane NOR mener Condotte ikke skulle vært avvist fra konkurransen – noe de fortsatt også påpeker etter å ha gått på to nederlag i retten.

Les mer om dommen og bakgrunnen for saken her

Den første dommen i denne saken kom i Oslo tingrett 17. mars 2017 – og i Borgarting lagmannsrett har saken i vinter pågått i to uker.

Ikke uventet er man meget godt fornøyd med avgjørelsen i Skanska – selv om man fortsatt er noe tilbakeholdne med kommentarene i påvente av en rettskraftig dom. Bane NOR sier de nå skal sette seg grundig inn i dommen før de kommer med en beslutning rundt hva de skal gjøre videre. Saken, eller beslutningen rundt nivået på erstatningssummen, kan bli gjenstand for en mulig anke til Høyesterett – men det er ikke opplagt at saken vil havne her.

Det er liten tvil om at dette er et hardt slag for Bane NOR. Erstatningssummen er rekordhøy i norsk sammenheng for denne typen rettssaker.

Over 270 millioner kroner er fryktelig mye penger – selv for en statlig gigant som Bane NOR – og det er ikke bare å hente disse midlene ut fra skuffen. Dette vil gå på bekostning av andre investeringer i det statlige aksjeselskapet.

Denne kontrakten har også en historie med vanskeligheter for Bane NOR. Sakskomplekset startet opprinnelig med en større Oslo S-kontrakt. Denne kom ut i markedet i 2014, med seks interessenter i prekvalifiseringen. Til slutt var det kun Skanska som leverte inn tilbud – noe som medførte at Bane NOR (da Jernbaneverket) valgte på avlyse konkurransen ettersom de mente Skanskas tilbud lå for høyt. Dette medførte sterke reaksjoner fra entreprenøren.

Utbyggingen ble deretter delt opp i flere mindre kontrakter som ble sendt ut i markedet – hvor den omtvistede kontrakten da inngikk. Her ga til slutt Skanska og Condotte tilbud om å utføre jobben. Her valgte Bane NOR å skrive kontrakt med italienske Condotte 21. desember 2015, etter å ha avslått Skanskas klage – noe som har vist seg å bli en skjebnesvanger avgjørelse. I forkant av denne tildelingen var Condotte allerede inne på en annen EPC-kontrakt – den såkalte EPC Drill & Blast-kontrakten.

En ting er at retten i to instanser mener Condotte burde vært avvist på EPC Civil Oslo S-jobben – og at man, til tross for flere urosignaler, uansett valgte å signere avtalen med Condotte. Men som alle nå vet måtte altså også Bane NOR selv kaste ut Condotte fra anleggsplassen i januar i år på bakgrunn av store økonomiske utfordringer i det italienske entreprenørkonsernet. Condotte måtte be om konkursbeskyttelse i Italia i starten av januar i år. Det har gitt Bane NOR store ekstraarbeider og ikke minst utfordringer. Hvor store konsekvenser denne utkastelsen til slutt vil gi utbyggeren er fortsatt ikke blitt gjort kjent. Her vil det bli tale om store ekstrautgifter og mulige forsinkelser. Fasiten på dette får vi forhåpentligvis snart vite – sannsynligvis på nyåret.

Flere venter nå spent på om Bane NOR velger å fortsette å kjempe for sitt synspunkt eller gå med på rettes avgjørelse – og punge ut. Med så klare dommer er det nok flere som forventer det siste – men det er ikke gitt. Men at det ble en dyr signering mellom ledelsen i Bane NOR og Condotte 21. desember 2015 er det uansett liten tvil om, og disse ekstrautgiftene må staten etter hvert bære.