Robert Myhre mener størrelsen på den direkte anskaffelsen Bane NOR og Follobanen gjorde med AF Gruppen i 2018 er eksepsjonell i norsk sammenheng.

Anskaffelsesekspert: - Klart uheldig at det ikke er ført bedre kontroll

Advokat Robert Myhre tror Follobaneprosjektets kostnader kan ha blitt unødvendig høye på grunn av uklare grenser og fordi den midlertidige kontrakten med AF fikk vokse kraftig i både tid og omfang.

Bakgrunn

Etter at den italienske entreprenøren Condotte ble kastet ut fra Follobaneprosjektet i januar 2018, måtte Bane NOR hente nye entreprenører for å utføre arbeider i Ekebergåsen og på Oslo S.

AF Gruppen ble hentet inn for å utføre sikkerhetskritiske arbeider i området i og rundt Ekebergåsen i en direkteanskaffelse.

Bane NOR anslo at arbeidene ville koste 62,5 millioner, inklusiv moms, men sluttregningen endte på over 366 millioner kroner.

AF vant også en av fire entrepriser som ble lyst ut i markedet etter utkastelsen av Condotte.

AFs midlertidige kontrakt for sikkehetsarbeider skulle etter planen ha blitt avsluttet da den nye kontrakten "Ekeberg Underbygning" ble inngått i august 2018, men den fortsatte å løpe. AF hadde dermed to parallelle kontrakter gående i rundt åtte måneder.

Advokaten, som er en av landets fremste eksperter på offentlig anskaffelser, reagerer på opplysninger som kommer frem i Byggeindustriens sak om Bane NORs direkteanskaffelse av AF Gruppen på Follobanen.

Direkteanskaffelsen ble 300 millioner dyrere enn anslått, blant annet fordi at arbeidersoppgaver ble flyttet mellom to AF-kontrakter på samme prosjekt.

– Det er klart uheldig at det ikke er ført bedre kontroll og dokumentasjon på hvilke oppgaver som ble utført under den midlertidige kontrakten. Dette skyldes dels at arbeid utover det som er strengt nødvendig i den oppståtte situasjonen, vil medføre en ulovlig direkte anskaffelse. Men også fordi det sannsynligvis er høyere priser i den midlertidige kontrakten, slik at kostnadene av den grunn kan ha blitt for høye, sier Robert Myhre til Byggeindustrien.

Det var onsdag i forrige uke Byggeindustrien først fortalte at Bane NORs direkteanskaffelse av AF endte opp med en sluttfaktura på over 366 millioner kroner (inklusiv moms).

Det var nesten seks ganger mer enn Bane NOR selv hadde anslått i forkant av anskaffelsen.

AF vant også Ekeberg-kontrakten som skulle avløse den midlertidige kontrakten for sikkerhetskritiske arbeider.

Robert Myhre, som har beskrevet verdien på direkteanskaffelsen som eksepsjonell, reagerer på manglende grenser mellom de to kontraktene.

– Særlig i en situasjon som dette, der den midlertidige kontrakten skal avløses av en ny kontrakt med samme entreprenør, er det svært viktig at det settes klare grenser. Ellers blir det vanskelig å vurdere både kostnadene på prosjektet, og om de enkelte oppgavene utføres i strid med anskaffelsesreglene, mener Myhre. 

Follobaneprosjektets direktør Per David Borenstein har sagt at kontraktene ble holdt atskilt, men at noen oppgaver som ble gjort under den midlertidige kontrakten burde vært gjort under kontrakten AF fikk etter anbudskonkurranse.

– Det ble holdt et skille mellom de to kontraktene, men i etterpåklokskapens lys skulle nok enkelte oppgaver utført under SKA-kontrakten vært utført under EUB-kontrakten. Det skal gjennomføres en helhetlig, objektiv evaluering av Follobaneprosjektet, som underlag for læring. Det ser vi frem til. Noen av disse forholdene vil trolig bli tatt med. Åpenhet og læring er viktig for Bane NOR, skrev Per David Borenstein i en epost til Byggeindustrien.