Tresporshallen på Follobanen. Her fotografert i september 2017 da Condotte fortsatt var entreprenør på prosjektet. Foto: Bane NOR

Direkteanskaffelsen ble 300 millioner dyrere enn anslått: Flyttet arbeidsoppgaver mellom Follobane-kontrakter

Arbeidsområder på to kontrakter som gikk over i hverandre, avvik mellom rapportert og utført arbeid fra utkastet entreprenør og økt omfang av sikkerhetskritiske arbeider. Dette er noen av Bane NORs forklaringer på at direkteanskaffelsen av AF Gruppen på Follobanen ble over 300 millioner dyrere enn først anslått.

Bakgrunn

Etter at den italienske entreprenøren Condotte ble kastet ut fra Follobaneprosjektet i januar 2018, måtte Bane NOR hente nye entreprenører for å utføre arbeider i Ekebergåsen og på Oslo S.

AF Gruppen ble hentet inn for å utføre sikkerhetskritiske arbeider i området i og rundt Ekebergåsen i en direkteanskaffelse.

Bane NOR anslo at arbeidene ville koste 62,5 millioner, inklusiv moms, men sluttregningen endte på over 366 millioner kroner.

AF vant også en av fire entrepriser som ble lyst ut i markedet etter utkastelsen av Condotte.

AFs midlertidige kontrakt for sikkehetsarbeider skulle etter planen ha blitt avsluttet da den nye kontrakten "Ekeberg Underbygning" ble inngått i august 2018, men den fortsatte å løpe. AF hadde dermed to parallelle kontrakter gående i rundt åtte måneder.

I går ble det kjent at de omfattende kostnadsoverskridelsene på Follobanen har bidratt til at Intercity-prosjektet Kleverud-Sørli mot Hamar blir utsatt.

Problemene i kjølvannet av Condottes økonomiske havari, er trukket frem som en av årsakene til at prislappen på Follobanen nå kryper opp mot 36 milliarder. 

Onsdag i forrige uke kunne Byggeindustrien avsløre at en direkte anskaffelse av AF etter utkastelsen av Condotte på Follobanen endte opp med en sluttfaktura på over 366 millioner kroner (inklusiv moms).

Det var nesten seks ganger mer enn Bane NOR selv anslo da de inngikk direkteanskaffelsen med AF Gruppen i mars 2018.

Den såkalte SKA-kontrakten ble inngått uten konkurranse for å ivareta sikkerhetskritiske oppgaver på prosjektet, noe regelverket gir åpning for.

Men økningen i både arbeidsoppgaver, kontraktslengde og kontraktsverdi fikk to av landets fremste anskaffelseseksperter til å reagere.

– Eksepsjonelt, sa advokat Robert Myhre om kontraktsverdien.

Heller ikke advokat og nemdsmedlem i KOFA, Marianne Dragsten, har hørt om en lignende størrelse på en direkte anskaffelse noen gang og mener kontrakten slik den endte opp trolig er i strid med regelverket.

I tillegg til at AF fikk SKA-kontrakten uten konkurranse, vant de også kontrakten som skulle ta over arbeidene etter at de sikkerhetskritiske arbeidene i og rundt Ekebergåsen var utført.

Denne kontrakten fikk navnet «Ekeberg Underbygning» og ble utlyst i markedet i april 2018.

Kontrakten skulle etter planen avløse SKA-kontrakten, men til tross for at AF fikk kontrakten Ekeberg Underbygning, ble ikke kontrakten for de sikkerhetskritiske arbeidene stoppet.

I stedet overlappet arbeidene hverandre i rundt åtte måneder. Også denne kontrakten ligger an til å bli dyrere enn anslått.

Noen oppgaver skulle vært utført under annen kontrakt

I en e-post til Byggeindustrien går Bane NOR mer i detalj for hva som skjedde da kostnadene på direkteanskaffelsen skjøt i været.

De svarer også på hvorfor arbeidene på de to kontraktene lenge gikk samtidig når planen var at den ene kontrakten skulle avløse den andre.

– SKA-kontrakten skulle vært avsluttet på et tidligere tidspunkt og noen oppgaver skulle vært utført under EUB-kontrakten. Vurderingene på hvilket arbeidsomfang som skulle favnes under de to kontraktene ble nok derfor i realiteten ikke fulgt opp like nøye som det ville blitt om EUB hadde blitt tildelt en annen entreprenør enn AF Gruppen. Med samme entreprenør ble ikke dette skillet like klart avgrenset, opplyser Bane NOR.

Avvik i rapportering fra Condotte

Det kommer også frem at det lå flere kostnadsdrivende avvik i arven etter Condotte.

I mailen skriver Bane NOR at Condottes utførte arbeider med prosjektering og utførelse ikke var kommet like langt som entreprenøren selv hadde rapportert på tidspunktet da kontrakten ble hevet.

– Den tekniske kvaliteten på utført arbeid var i mars 2018 vurdert til å være gjennomgående i samsvar med kontraktens krav. AF Gruppen avdekket under arbeidet avvik og mangler ved noe av Condottes utførte arbeid. Dette måtte utbedres fortløpende underveis, forklarer Bane NOR.

Arbeider som ikke var fanget opp i estimatet og som kom i tillegg for å ivareta fremdriften var ifølge Bane NOR blant annet:

 • økt betongarbeid og forbruk som følge av for stort fjelluttak av Condotte
 • strossing av adkomsttunnelen for tilpasning til uttransport av TBM-er
 • endring av utforming av demonteringshallene for TBM med ekstra sprengning av stuff og såle
 • støp av lining
 • økning i arbeidet med sikkerhetskritiske oppgaver.
 • – De opprinnelig beskrevne oppgavene ble mer omfattende enn det opprinnelige anslaget på 50 millioner eks. mva. Bane NOR kan ikke fastslå eksakt hvor mye det sikkerhetskritiske arbeidet utgjør, fordi dette var regningsarbeid som ikke er avregnet per oppgave. Det var viktig å fullføre tiltak for å sikre tunnelarbeidet som grenser til oljelagrene inne i Ekebergåsen, skriver Bane NOR.

  Valgte regningsarbeider

  Etter at Condotte ble kastet ut fra prosjektet i januar 2018, valgte Bane NOR regningsarbeider som oppgjørsform på begge kontraktene.

  Vurderingen var at entreprenørene som skulle ta over oppgavene etter italienerne ville vegre seg for å ta på seg stor risiko på grunn av usikkerhet rundt den forrige entreprenørens arbeider.

  Samtidig gir regningsarbeider byggherre større risiko, noe som også har gitt store kostnadsutslag for Bane NOR.

  – Det ble vurdert at utførelsesentreprise utført etter regning var den riktige kontraktsformen i denne situasjonen og vi mener fortsatt at det var riktig, forklarer Bane NOR.

  «I etterpåklokskapens lys skulle nok enkelte oppgaver utført under SKA-kontrakten vært utført under EUB-kontrakten.»

  Per David Borenstein i Follobaneprosjektet sier enkelte oppgaver som ble utført under SKA-kontrakten som ble inngått uten konkurranse, skulle vært utført under EUB-kontrakten til AF. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

  Byggeindustrien har spurt Follobaneprosjektets direktør Per David Borenstein om hvilke rutiner byggherreteamet hatt for å følge opp at det som ble rapportert fra Condotte faktisk var utført.

  I en e-post svarer Borenstein følgende:

  – Byggherreteamet fulgte opp arbeidet i tråd med krav i kontrakten.

  – Hvor store var avvikene fra det som var rapportert fra Condottes side til det som var utført?

  – Det er ikke uvanlig at man må gjøre justeringen når en ny entreprenør tar over og skal følge opp en annen entreprenørs arbeid, skriver Borenstein.

  Når det gjeld arbeidsoppgaver som overlappet hverandre på de to kontraktene, skriver Borenstein:

  – Det ble holdt et skille mellom de to kontraktene, men i etterpåklokskapens lys skulle nok enkelte oppgaver utført under SKA-kontrakten vært utført under EUB-kontrakten. Det skal gjennomføres en helhetlig, objektiv evaluering av Follobaneprosjektet, som underlag for læring. Det ser vi frem til. Noen av disse forholdene vil trolig bli tatt med. Åpenhet og læring er viktig for Bane NOR.

  AF Gruppen har tidligere sagt at de ikke har anledning til å kommentere saken på grunn av kontraktshensyn og vist til Bane NORs kommentarer.