- Med denne sammenslåingen blir vi så store at vi vil kunne tilby våre medlemmer de beste betingelsene i bransjen, mener konsernsjef Mikkel Sandvik i Mestergruppen.

96,3 prosent av aksjonærene i Nordek sa ja til Mestergruppen

XL Bygg, Blink Hus og Hellvik Hus blir nå en del av den raskt voksende Mestergruppen, etter at 96,3 prosent av aksjonærene i Nordek har sagt ja til et tilbud om oppkjøp. 

Medlemmene i Nordek blir samtidig vesentlige aksjonærer i Mestergruppen med omkring 10 prosent eierskap i konsernet når transaksjonen gjennomføres i løpet av november.

- Gjennom oppkjøpet får Mestergruppen en markedsandel på rundt 20 prosent av byggevarehandelen i Norge, heter det i en melding fra selskapet. Gruppen vil bygge rundt 3.000 boliger i året, og får en omsetning på over ni milliarder kroner

- Med denne sammenslåingen blir vi så store at vi vil kunne tilby våre medlemmer de beste betingelsene i bransjen. I tillegg setter det oss i stand til å ta en lederposisjon i utviklingen. Husbygging er i rask endring, og vi vil bidra til at det er våre medlemmer som ligger lengst fremme og vinner konkurransen i sine lokalmarkeder, sier konsernsjef Mikkel Sandvik i Mestergruppen.

Mestergruppen omfatter en rekke ulike merkevarer innen boligbygging og byggevarehandel. Strategien videre er er å videreutvikle disse merkevarene, i ulike deler av markedet. Nordek vil derfor fortsatt bli ledet fra hovedkontoret på Hamar.

- Denne avtalen gir mulighet for styrking av de ulike kjedekonseptene gjennom utveksling av beste praksis, større utviklingskraft og tilgang til en større ressursbase. Vårt mål er at vi til enhver tid skal ha de beste kjedekonseptene for frittstående medlemsbedrifter i Norge, enten det er innen byggevarehandel eller husbygging, fortsetter Sandvik.

- Mestergruppen bidrar til at kjedene utvikles i takt med teknologiske og samfunnsmessige endringer. Våre medlemsbedrifter skal være trygge på at vi vil lede an i utviklingen, og tilby løsninger, teknologi og kompetanse som sikrer en langsiktig lønnsom posisjon i markedet, sier Sandvik.

Nordek har hatt en sterk utvikling etter starten for 16 år siden, og de mener tiden nå var inne for å sikre seg en etablere i en trygg markedsposisjon. Medlemmene i Nordek er tilfreds med løsningen.

- Mestergruppen er den aktøren i bransjen som har flest fellestrekk med oss, både operasjonelt og strategisk. Nå gleder vi oss til å utvikle oss sammen, og hente ut synergier. Medlemmene våre har vært svært positive til denne sammenslåingen, sier administrerende direktør Rune Smestad i Nordek.

Han understeker at det har vært viktig for Nordeks medlemmer at kjeden skal drives videre som selvstendig selskap og at kjedekonseptene XL-BYGG og Blink Hus skal videreutvikles med en ny og finansielt sterkere eier.