Det beveger seg i byggevarehandelen

I løpet av den senere tiden har vi sett relativt store bevegelser innen den norske byggevarehandelen, og det er slett ikke umulig at vi også fremover kommer til å se nye og endrede konstellasjoner.

Den norske byggevarehandelen vokser stadig - og et høyt tempo i nybyggmarkedet, kombinert med nordmenns iver etter å pusse opp, gjør at aktivitetsnivået i byggevarebutikkene er på topp. Det gjør at flere ser denne delen av byggenæringen som interessant, og det er slett ikke slik at markedet er ferdig konsolidert. For kort tid siden ble det klart at Mestergruppen ønsket å kjøpe Nordek, hvor blant annet XL-Bygg inngår. Dette er utvilsomt en stor handel, og det er meget sjelden vi ser så store oppkjøp innen denne delen av næringen. Handelen skal være verdt rundt 700 millioner kroner – og Ferd, som står bak Mestergruppen, begynner nå å bli en gigant i den norske byggenæringen. Med det høye aktivitetsnivået vi nå ser i næringen, og med all utbygging som vil komme i årene fremover, er det ikke overraskende at Ferd-eier Johan H. Andresen jr. ser store muligheter ved å satse nettopp her. Vi tror flere av landets store investorer vil kunne rette interessen mot byggenæringen, som er en relativt trygg havn å plassere penger i.

Like før helgen ble det også klart at Carlsen Fritzøe Handel AS kjøper 100 prosent av Herføll Gruppen AS - som er store i Østfold. CF vil da ha store markedsandeler på begge sider av Oslofjorden. Også dette er en stor bevegelse i den norske byggevarehandelen - og flere vil nok komme.

Nye måter å handle på gjennom økt bruk av omfattende digitale løsninger vil forandre hvordan byggevarehandelen jobber - og en stadig tøffere konkurranse, også fra utlandet – vil kunne gjøre at flere ser seg tjent med å gå sammen for å danne større enheter, slik at de kan sikre videre fremgang i et tøft marked. Vi tror derfor handelsleddet i næringen går spennende tider i møte – og de som velger å satse nytt vil stå sterkere noen år frem i tid.