Fotograf Richard K. Johansen

Nordek om Mestergruppen-kjøp: En vinn-vinn-mulighet

Nordek-direktør Rune Smestad kaller Mestergruppens varslede oppkjøp av Nordek en vinn-vinn-mulighet for begge parter.

Nordek

I oktober 1999 ble Nordek stiftet med de daværende kjedeselskapene Byggkjøp Norge AS (nå Nordek divisjon XL-Bygg), Blink-gruppen AS (nå Nordek divisjon Blink Hus) og Hellvik Hus AS som eiere.

Formålet var å oppnå en styrket posisjon i forhold til konkurrenter i markedet, spesielt på innkjøp.

Nordek AS omsatte i fjor for 2,6 milliarder kroner og leverte et overskudd før skatt på 75,5 millioner kroner.

Fredag ble det kjent at Mestergruppen og dens eier Ferd har kommet med et tilbud om å kjøpe bolig- og byggevarehandelselskapet Nordek, som inkluderer Blink Hus og XL-Bygg.

Nordek-direktør Rune Smestad forteller til Byggeindustrien de sammen med Mestergruppen vil bli den største innkjøpssammenslutningen innen bygg og byggevare i Norge, og at styret i selskapet anbefaler medlemmer og aksjonærer å tiltre avtalene.

– Dette kom på et tidspunkt hvor styret i Nordek allerede hadde besluttet å gå aktivt ut for å finne frem til en partner som kan være med å styrke Nordek på to avgjørende områder; større innkjøpsvolum og tilgang til kapital og finansiell styrke. Tiden er på nytt inne til å gjøre nye grep for å sikre en forsvarlig markedsposisjon for fremtiden, sier han.

Smestad legger heller ikke skjul på at virksomhetene til Mestergruppen og Nordek står godt til hverandre.

– Mestergruppen er den aktøren i bransjen som Nordek har mest nærhet til og er mest lik.

Det har også tidligere vært gjort forsøk på å få til et samarbeid mellom de to virksomhetene.

Foruten å være omtrent like store, driver begge selskapene kjededrift innen både byggevarehandel og boligutvikling. Det ligger derfor i kortene at det her finnes en rekke positive synergier og typiske vinn-vinn muligheter, forteller han.

Nordek-sjefen forteller at samtalene med Ferd/Mestergruppen startet i begynnelsen av desember 2015, og i juni var avtalene ferdig forhandlet og på plass. Nå skal aksjonærer og medlemmer formelt vurdere tilbudet på en generalforsamling senere i år, men alt tyder på at oppkjøpet går igjennom.

– Med dette på plass, vil Nordek og Mestergruppen danne det største kjedeselskapet og den største innkjøpsordningen i Norge. Innkjøpsvolumet dobles, det oppnås en vesentlig økt forhandlingsstyrke og medlemmenes konkurransekraft sikres, sier Smestad.

– En viktig del av løsningen med Ferd/MG er at Nordek AS som selskap skal drives videre som tidligere, men som et datterselskap i Mestergruppen AS. Det legges opp til «business as usual» der varemerkene skal beholdes og utvikles videre, poengterer han.

Nordek sine kontorer i Hamar og Tønsberg skal bestå og de ansatte i Nordek med administrerende direktør Rune Smestad som leder skal fortsette. Det er kun eierskapet som endres.

– Ferd er en norsk og langsiktig eier som har eid Mestergruppen siden 2011. For Nordek har dette vært viktig da mange av våre konkurrenter har utenlandsk eierskap, tilføyer han.