Mestergruppen er eid av investeringsselskapet Ferd, som Johan Andresen kontrollerer. Andresen har fått en sentral posisjon i norsk byggenæring. Arkivfoto.

Grønt lys for Mestergruppens Nordek-oppkjøp

Ingen på den ekstraordinære generalforsamlingen i Nordek gikk imot at Mestergruppen kan bli ny stor eier i selskapet. Nordek skal etter planen drives videre fra Hamar.

Administrende direktør Rune Smestad i Nordek. Foto: Richard K. Johansen

Nordek AS avholdt ekstraordinær generalforsamling på Gardermoen 29. september.

Her tok aksjonærene stilling til om man ønsker å åpne for at Mestergruppen AS kan eie minst 90 prosent av selskapet.

Mestergruppen er eid av investeringsselskapet Ferd, som Johan Andresen kontrollerer.

Andresen har fått en sentral posisjon i norsk byggenæring

Ingen imot

96 prosent av aksjene var representert på generalforsamlingen. Av disse stemte 100 prosent for at vedtekter og aksjonæravtale åpner for at Mestergruppen AS kan bli ny, stor eier i Nordek AS. 

- Resultatet taler for seg selv, og styret og administrasjon i Nordek er selvsagt meget godt fornøyde med dette, sier administrerende direktør i Nordek AS Rune Smestad i en pressemelding.

Stigende interesse

Ifølge Smestad har aksjonærer og medlemmer i Nordek i all hovedsak vært positive til en løsning der Nordek sammen med Mestergruppen blir landets ledende kjedselskap innen boligproduksjon og salg av byggevarer.

- Siden vi arrangerte medlems- og informasjonsmøte i august har det vært stadig stigende interesse for dette.

Løsningen som foreligger går i korthet ut på at Mestergruppen AS med Ferd som hovedeier kjøper aksjene i Nordek AS.

Aksjonærene i Nordek inviteres samtidig til å reinvestere deler av oppgjøret i Mestergruppen AS og bli medeiere der. Medlemmer som ikke er aksjonærer i Nordek i dag kan også investere i Mestergruppen AS.

Drives videre fra Hamar

Etter planen skal Nordek AS drives videre fra selskapets kontorer i Hamar, og som i dag ha ansvar for utvikling og drift av kjedekonseptene XL-BYGG og Blink Hus.
- Våre aksjonærer og medlemmer synes åpenbart at dette er god ide, sier Smestad i meldingen.

- De ser klart viktigheten av å være del av den grupperingen som representerer bransjens største innkjøpsvolum, samtidig som selskapet får en ny kapitalsterk eier som kan bidra når fremtidige utfordringer krever dette.

– At Nordek fortsetter som før, og at medlemmene kan forholde til folk de kjenner, har også vært viktig for dem.

Tidligere i september fikk Mestergruppen en underretning fra Konkurransetilsynet om at de ikke hadde noen merknader til den foreslåtte transaksjonen, og de har følgelig gitt grønt lys for gjennomføring.

Aksjonærene i Nordek skal nå på individuell basis ta stilling til om de ønsker å selge sine aksjer til Mestergruppen på de vilkår og betingelser som er tilbudt. Dette har de en foreløpig frist til 17. oktober med å beslutte.
- Vi har grunn til å tro at et overveldende flertall vil akseptere tilbudet, mange har allerede gitt sin tilslutning, sier Smestad.