Holmlia skole er ett av prosjektene til Undervisningsbygg der de nå etablerer Oslos største solcelleanlegg på taket av en kommunal bygning. Dette anlegget vil forsyne både Holmlia og Lusetjern skole i nærheten med strøm. Anlegget er ikke endel av kartleggingen. Illustrasjon: Undervisningsbygg

Vurderer solceller på Oslo-skolene

Undervisningsbygg vurderer å ta i bruk takarealene på flere skoler rundt om i Oslo til produksjon av solenergi, og rådgivningsfirmaet Asplan Viak skal gjøre kartleggingen for dem.

– Jeg er veldig positiv til at Undervisningsbygg nå får gjennomført en kartlegging for å se hvilket potensiale det er for å hente ut fornybar energi. De har en stor eiendomsmasse, og med det følger det store takflater. Å ta i bruk takflater på skoler og andre kommunale bygg til solcelleanlegg, svarer godt på Oslos høye miljøambisjoner. Vi får både mer fornybar energi og lavere energikostnader, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo i en pressemelding.

Kartleggingen er bestilt av energiledelsesteamet i Undervisningsbygg, som systematisk gjennomfører energibesparende tiltak ved Osloskolen.

­

– Undervisningsbygg har ambisiøse mål for energibruk, og kartleggingen vil identifisere de beste takene for energiproduksjon. Så lenge lønnsomheten er til stede, vil installasjon av solceller være ett av våre tiltak for energiriktig drift, sier Rita Barkholm, energiledelseskoordinator i Undervisningsbygg i meldingen.

– Det er mange forhold som spiller inn når man skal avgjøre hvor det er mest lønnsomt å bygge solcelleanlegg, forteller prosjektleder fra Asplan Viak, Trygve Mongstad.

Han peker på solforhold, vinkling på taket, hvilken tilstand og alder taktekkingen har, høyden på bygningene, lokale forhold for vær og vind og så videre. I tillegg er det også viktig å se på energiforbruksmønsteret i det bygget man vurderer å installere solcellepaneler på.

– For å beregne lønnsomhet kombinerer vi informasjon om byggets tilstand med simuleringsdata for solenergi og faktisk målte data fra allerede eksisterende anlegg i Oslo, forteller Mongstad.