2,15 milliarder kroner foreslås i tilskudd til store kollektivprosjekter i byene. Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

2,15 milliarder kroner foreslås i tilskudd til store kollektivprosjekter i byene. Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Vil bruke 6,5 milliarder på byutvikling

Regjeringen foreslår å bruke 6,5 milliarder kroner på å følge opp byvekstavtalene i Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren, samt forhandle frem en byvekstavtale med Tromsø.

Det kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2023.

– Vi kjenner alle til de utfordringene vi nå står overfor. Det er krig og energikrise i Europa, og vi har en høy prisvekst. Som følge av dette vil vi få mindre penger de nærmeste årene. Regjeringen ønsker likevel å prioritere satsingen på attraktive og klimavennlige byer med god fremkommelighet, og vi har funnet rom for å øke bevilgningene til byområdene sammenlignet med 2022, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

Av de rundt seks milliardene kroner som regjeringen foreslår brukt på byutvikling, er 2,15 milliarder kroner tilskudd til store kollektivprosjekter, de såkalte 50/50-prosjektene.

2,8 milliarder kroner av byutviklingspotten er tilskudd, som blant annet omfatter belønningsmidler og reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. 700 millioner er til mindre investeringer langs riksveiene, og 300 millioner kroner er investeringer i stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen.

490 millioner kroner er lagt til grunn til belønningsavtaler med Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, og 30 millioner kroner er satt av til tilskuddsordningen for de fem mindre byområdene som ikke er omfattet av ordningen med byvekstavtaler, Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfold-byene Sandefjord, Larvik og Tønsberg.

Regjeringen skriver at det også er aktuelt å tildele midler til to til tre byer i 2023.