BNL-direktør Jon Sandnes. Arkivfoto: Truls Tunmo

Viktig gjennomslag for BNL: Regjeringen foreslår lærlingklausul

– Regjeringen la i dag frem et nytt lovforslag som pålegger det offentlige å stille krav om at det skal være lærlinger i alle offentlige byggeoppdrag. – Dette har vi jobbet for lenge, og er et viktig gjennomslag for BNL, sier Jon Sandnes, i BNL.

BNL er godt fornøyd med at regjeringen har fulgt opp BNLs mangeårige krav om at det i offentlige anskaffelser skal stilles krav om lærlinger, og at kravet gjelder i det enkelte oppdrag.

– Opp mot 40 prosent av alle oppdrag er fra det offentlige. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser vil bidra til å sikre en bedre rekruttering av fagarbeidere. Det blir nå svært viktig at dette følges opp i alle offentlige oppdrag som er omfattet av bestemmelsen, sier Jon Sandnes i BNL i en pressemelding.

BNL har sammen med Fellesforbundet, Difi og KS blitt enige om felles bestemmelser for hvordan lærlingeklausulen skal praktiseres.

– Bestemmelsene slik de fremstår i dag er en start. Partene skal følge utviklingen nøye, og arbeide for at det blir lærlinger i alle fag, og mange flere lærlinger totalt. Flere lærlinger vil over tid føre til at det blir flere fagarbeidere som igjen vil kunne ha med seg flere lærlinger, sier Sandnes.

Sandnes påpeker at Norge har et stort behov for fagarbeidere nå og i framtiden.

– Men fag- og yrkesopplæringen har utfordringer med å rekruttere ungdom og altfor få gjennomfører til fag- og svennebrev. At vi har nok lærlingeplasser sikrer kompetanseoverføring, slik at vi kan videreføre fagkunnskap til nye generasjoner. Denne fagkunnskapen er avgjørende for verdiskapingen i store deler av næringslivet, sier Sandnes.

Lærlingeklausuler er også et viktig tiltak mot useriøsitet fordi det stimulerer bedrifter til å satse på å ansette fagfolk som også er viktig for å sikre kvalitet og produktivitet, avslutter Sandnes.