Audun Karbø (f.v.) i Statens vegvesen og daglig leder Tomas Bratterud i Vaktmesterkompaniet undertegnet i dag en kontrakt om drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Follo. Foto: Statens vegvesen

Vaktmesterkompaniet AS fortsetter som driftsentreprenør i Follo

Etter en tilbudskonkurranse inngår Statens vegvesen ny kontrakt med Vaktmesterkompaniet AS, om å drifte og vedlikeholde veiene i Follo i tre nye år.

Det melder Statens vegvesen på sin internettside.

– Vi blir målt på kvaliteten på drift- og vedlikeholdet av veinettet vårt hver eneste dag, så dette er en viktig kontrakt for oss. Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med Vaktmesterkompaniet AS, sier Vegar Åge Larsen i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av 521 kilometer riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier. Vaktmesterkompaniet AS ble «nødkontrahert» i juli 2018, da Statens vegvesen hevet kontrakten med Veidrift AS.

Den nye kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2019 – 31. august 2022.

En driftskontrakt omfatter ansvaret for rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, samt inspeksjon og registrering av feil og mangler, beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling. I tillegg skal driftsentreprenøren ha tett samhandling med Statens vegvesen.

Vaktmesterkompaniet AS vant også driftskontrakten for riks- og fylkesveier i Asker og Bærum.

Mesta AS vant tunnelkontrakten og skal drifte og vedlikeholde tunnelene i Akershus fra 1. september 2019 - 31. august 2024.