Foto: Vaktmesterkompaniet

Ny driftsentreprenør i Asker og Bærum

Fra og med 1. september 2019 skal Vaktmesterkompaniet AS drifte og vedlikeholde riks- og fylkesveier i Asker og Bærum i Akershus. Etter en tilbudskonkurranse inngår Statens vegvesen kontrakt med firmaet for de neste tre årene.

- Vi blir målt på kvaliteten på drift- og vedlikeholdet av veinettet vårt hver eneste dag, så dette er en viktig kontrakt for oss. Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med Vaktmesterkompaniet AS, sier Erik Skiaker Lykseth i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Kontrakten omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til 286 kilometer riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier. Vaktmesterkompaniet AS overtar kontrakten etter Mesta AS.
Kontraktsperioden gjelder fra 1. september 2019 – 31. august 2022.

En driftskontrakt omfatter ansvaret for rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, samt inspeksjon og registrering av feil og mangler, beredskap for vinterdrift og generell trafikkavvikling. I tillegg skal driftsentreprenøren ha tett samhandling med Statens vegvesen.

Vaktmesterkompaniet AS vant også driftskontrakten for riks- og fylkesveier i Follo, og fortsetter som driftsentreprenør fram t.o.m. 2022.

Mesta AS vant tunnelkontrakten og skal drifte og vedlikeholde tunnelene i Akershus fra 1. september 2019 - 31. august 2024.