Regionvegsjef Kjell Inge Davik gratulerer Eivind Iden i Presis Vegsjef med Hallingdalkontrakten, assistert av Bjørn Nyhus i SVV. Foto: Kari Liheim Sund / Statens vegvesen

Presis Veidrift vant driftskontrakt i Hallingdal

Den nye driftskontrakten for Hallingdal går til Presis Veidrift.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding fredag, samme dag som kontrakten ble signert i Arendal.

Presis Veidrift vant kontrakten i konkurranse med tre andre firmaer. Veidekke, som har inneværende kontrakt frem til ut august i år, var klart dyrest av de fire tilbyderne, skriver Vegvesenet i pressemeldingen.

Presis Veidrift hører hjemme på Vestlandet, men har i dag tolv driftskontrakter for Statens vegvesen over hele landet.

Drifts- og vedlikeholdskontrakten for Hallingdal omfatter riks- og fylkesveier i kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, pluss deler av kommunene Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal.

I tillegg omfatter den drift av fylkesvei 51 på Golsfjellet fram til Sanderstølen i Nord-Aurdal kommune i Oppland.

Driften av fylkesveiene og riksveiene i denne kontrakten har ulik lengde, heter det i meldingen. For riksveiene gjelder kontrakten fra 1. september 2019 frem til 2022. For fylkesvegene frem til 2024.

Grunnen til dette er at Vegdirektoratet jobber med framtidig organisering av riksveivedlikeholdet, og derfor velger kortere kontrakter, skriver Vegvesenet.