Bjarne Tevik (t.v.) og Hans-Ole Liseth fra kunne ta imot Utstillerprisen på vegne av Armada Dynamics.

Utstillerprisen 2020 til Armada Dynamics

Hvert år deles det ut en pris for beste utstiller på Utleiekonferansen i regi av Norsk Utleieforening. I år gikk prisen til Armada Dynamics.

Rundt 40 utstillere deltok på årets konferanse, og er dermed en viktig del av arrangementet. De mange leverandørene får her presentere sine tjenester og produkter til interesserte konferansedeltagere.

Juryen vektlegger i sin utvelgelse helheten, det vil si standbetjeningens engasjement, standens utforming og presentasjon av produkter og tjenester.

I juryens kriterier står det også blant annet:
” Det å delta som utstiller på en fagrelatert konferanse stiller store krav, men det gir samtidig unike muligheter til å treffe viktige beslutningstagere og brukere av maskiner og utstyr. Prisvinneren har utnyttet dette potensialet, og fremstår som en offensiv og kundeorientert utstiller.


Juryen begrunner valget av årets vinner slik:
”Utstillerprisen gis på en helhetsvurdering i form av standbetjeningens engasjement, standens utforming og presentasjonen av produkter og tjenester. Juryen la spesielt merke til engasjementet til bemanningen hos årets vinner, Armada Dynamics.”

I juryen sitter Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter), Ragnar Sandin, (Byggeindustrien/bygg.no) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien /bygg.no).

Fra utdelingen av Utstillerprisen.