- For Usbl handler bærekraftig utvikling om å utvikle gode boliger og bomiljø for våre medlemmer, samtidig som vi tar et tydelig ansvar for både miljøet og morgendagens samfunn, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. Foto: Usbl

Usbl skal bygge miljøsertifiserte boliger

De siste årene har Usbl økt sin satsning på bærekraftig utvikling, og har nå startet arbeidet med å BREEAM-sertifisere boligprosjekter både i Lillestrøm og Oslo.

Usbl ønsker nå å BREEAM sertifisere flere av sine nyboligprosjekter. BREEAM er et internasjonalt  miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og tildeler sitt stempel på nybygg som fokuserer på bærekraft og miljø.

- Verdien av et BREEAM-sertifikat er bedre kvalitet og høyere ytelse i hele byggets livssyklus, skriver USBL i en pressemelding.

Pilotprosjekt på Strømmen
I desember 2019 ble regulering av Skjærvaveien 44 på Strømmen i Lillestrøm kommune vedtatt. Prosjektet er heleid av Usbl og har som mål å bli selskapets første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt.

Prosjektet omfatter 40 rekkehus og fem blokker med totalt 124 leiligheter. Det planlegges salgsstart høsten 2020.

- For Usbl handler bærekraftig utvikling om å utvikle gode boliger og bomiljø for våre medlemmer, samtidig som vi tar et tydelig ansvar for både miljøet og morgendagens samfunn, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun i meldingen. 

- Utviklingen av Skjærvaveien 44 vil være det første prosjektet hvor vi benytter BREEAM NOR som ett styrings- og prosjekteringsverktøy, og vi vil med det få bekreftet av BREEAM at vi leverer gode og miljøvennlige boliger, sier Bruun.

BREEAM-NOR setter fokus på valg av materialer, transport, helse & miljø, arealbruk & økologi, ledelse, vann, avfall, forurensing og energi. Prosjektet sertifiseres av en uavhengig BREEAM-NOR revisor slik at kjøperne får dokumentert miljøkvalitetene.

Flere prosjekter på gang

Usbl er også prosjektleder i prosjektet Gregers kvartal, som utvikles på Løren i Oslo. Prosjektet eies av Usbl sammen med Eiendomsplan, og utviklingsselskapet har nylig besluttet at også dette prosjektet skal sikte mot en BREEAM NOR-sertifisering. Usbl har prosjektledelsen, samt salgs- og markedsansvar i dette prosjektet, som er planlagt lagt ut for salg i 2020. Etter ferdigstillelse vil Usbl forvalte prosjektet.

Usbl er i tillegg miljøfyrtårn og medlem av Grønn Byggallianse.