Samantha går i 2. klasse på Grefsen skole og plantet har lantet en fagerklokke som en del av prosjektet Humlevennlige skoler.

Undervisningsbygg redder humlene

Nå er den første blomsterengen på plass. Mandag sådde barna på Grefsen skole de første frøene i skolehagen.

Bakgrunnen for engasjementet i skolehagen på Grefsen er Undervisningsbyggs energi- og miljøstrategi, som sier at det skal legges til rette for humlevennlig beplantning. Og når Oslo blir miljøhovedstad i 2019, skal skolene i Oslo for lengst ha sørget for gode levevilkår for humlene i byen, heter det i en pressemelding fra Undervisningsbygg.

- Dette er konkrete tiltak for å øke biologisk mangfold ved skolene til Undervisningsbygg, sier energi- og miljøingeniør Marthe Bjerkåsholmen.

Humlevennlige skoler er et samarbeid mellom forening La humla suse, Norsk botanisk forening, skolen og Undervisningsbygg.

- Vi har tenkt til å lage en sertifiseringsordning for at skoler kan bli humlevennlige. Undervisningsbygg kommer til å bidra med midler til skolene som ønsker å gjøre tiltak i form av for eksempel blomstereng og humlekasser, sier Bjerkåsholmen.

Humlevennlige skoler
Skolehagen på Grefsen skal rustes opp med vanntilførsel, nye vekstkasser, dyrkningsfelt og blomstereng.

- Prosjektet er en redningsaksjon for villblomster, humler og bier. I Norge er det over 1000 villblomster, men mange plener er erstattet med asfalt som er som en ørken for humlene og biene. Derfor planter vi en villblomstereng her på Grefsen, sier Honorata Gaida fra Norsk botanisk forening.

Blomsterengen blir en oase for byens pollinerende insekter og lærerne og aktivitetsskolen (AKS) kan bruke skolehagen i undervisning. Toril Mentzoni i foreningen La humla suse gleder seg til våren når engen blomstrer og humlene flytter inn.

- For at humlene skal overleve, må vi ha villblomster. Jo flere skoler vi får til å lage blomsterenger, jo bedre har humlene det. Den ene overlever ikke uten den andre, forteller hun og tilføyer at det er flott at barna er med på redningsaksjonen.