Trond Bølviken, styreleder i Samarbeid for sikkerhet i Bygg og anlegg (SfSBA). Arkivfoto: Arve Brekkehus

Trond Bølviken gjenvalgt som styreleder i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg

Veidekkes Trond Bølviken fortsetter som styreleder i stiftelsen Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA).

Bølviken ble enstemmig gjenvalgt på stiftelsens første Partnerforum, som ble arrangert på Teams onsdag 4. november med nærmere 100 deltakere.

Med seg i styret for perioden 2021-22 får Bølviken:
Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet
Stein Gunnes, MEF
Svein Rød, Statens vegvesen (ny)
Knut Aaneland, Multiconsult/RIF/AiN
Tanja Dugstad, Statsbygg
Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet
Steinar Rindhølen Norsk Arbeidsmandforbund

Daglig leder Lene Jønsson i SfS BA opplyser at styret ble valgt slik det var foreslått av valgkomiteen. Svein Rød fra Statens vegvesen er ny, og erstatter Vigdis Bjørlo fra BaneNOR som etter eget ønske går ut av styret.

Valgkomiteen har bestått av Kari Sandberg, EBA, Harald V. Nicolaysen, Statsbygg, Steinar Krogstad, Fellesforbundet og Mats Idland, NAF.

Partnerforum ble holdt i forkant av HMS-konferansen, som går av stabelen som en streamet livekonferanse torsdag 5. november.

Foruten valg av nytt styre og valgkomite, holdt statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids og sosialadepartementet i et innlegg hvor han understreket viktigheten av arbeidet som gjøres i stiftelsen og at det er et foregangstiltak hvor næringen selv står samlet bak initiativet.

– Vi er veldig godt fornøyd med den store deltakelsen, og ikke minst at statssekretæren fortalte at regjeringen nå reviderer sin strategi for arbeidsmiljøkriminalitet, og legger opp til at Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg vil bli omtalt i den strategien, sier Jønsson.

Hun forteller at antall partnere nå teller 120, vel ett år etter stiftelsesmøtet med 75 partnere i september 2019. SfS BA er en videreføring av HMS-charteret og har bedrifter, byggherrer og organisasjoner fra hele bygg- og anleggsnæringen som medlemmer.