<p>Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.v) ser over alle aktørene som har signert under stiftelsemøte, mens vegdirektør Bjørne Grimsrud signerer på vegne av Statens vegvesen.</p>Daglig leder Lene Jønsson og styreleder Trond Bølviken i SfS BA, var vedlig fornøyd med at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ville delta på stiftelsesmøte.

75 aktører signerte for samarbeid om en sikrere bygg- og anleggsbransje - statsråd kaller initiativet unikt

Rundt 75 aktører har så langt gått sammen i en ny stiftelse som skal bekjempe dødsulykker og alvorlige skader i bygg- og anleggsnæringen. Onsdag var det stiftelsesmøte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til stede.

– Det er veldig bra at næringen selv tar initiativet til et slikt forpliktende samarbeid. Det er ganske unikt at så mange fra en hel næring går sammen på denne måten. Jeg har veldig store forventninger til samarbeidet og at aktørene sammen kan se hvordan norske bygg- og anleggsplasser skal bli tryggere, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Byggeindustrien.

Statsråden deltok på arrangementet som markerte opprettelsen av stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Representanter fra 75 ulike aktører fra hele verdikjeden var samlet i besøkssenteret for det nye Nasjonalmuseet for å signere på at de er en del av SfS BA,  og at de ønsker å bidra i det viktige sikkerhetsarbeidet.

– Sikkerhet er ferskvare, derfor er det behov for et kontinuerlig arbeid for å gjøre bransjen sikrere og tryggere. Det at så mange ser behovet for en slik stiftelse er vel en anerkjennelse av at man ikke er i mål, sier Hauglie.

Har samlet hele næringen

Styreleder Trond Bølviken i SfS BA var nærmest rørt da han så alle som hadde møtt opp til stiftelsesmøte. Han kunne fortelle at både store og små entreprenører, bemanningsforetak, leverandører, bransjeorganisasjoner, fagforeninger, byggherrer, universitet- og forskningssektoren og ikke minst Arbeidstilsynet var til stede for å signere på at de er en del av SfS BA.

– Vi har virkelig samlet hele næringen til denne dugnaden. Denne dagen er en milepæl for sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsnæringen. For første gang etableres det en overgripende organisering over vårt felles arbeid for å etablere en skadefri bygg- og anleggsnæring. Alle som har lyst kan være med på dette, sa Bølviken.

Han vektla at SfS BA er tuftet på at samarbeid er nøkkelen til sikkerhet.

– Stiftelsen er tuftet på troen på at tillitt og åpenhet mellom aktørene skal til for å skape en skadefri bygg- og anleggsnæring. Vi ønsker å dele kunnskap mellom bedrifter som ellers konkurrerer, mellom kunder og leverandører, og mellom næringen og myndighetene. Kort sagt er vi tuftet på at sikkerhet skal være en samarbeidsarena og ikke en konkurransearena. I tillegg er vi er tuftet på det forholdet og det faktumet at en skade og en ulykke som rammer en konkurrent ikke er mindre alvorlig enn en skade eller ulykke som forekommer i vår egen virksomhet, sa Bølviken.

Konkret jobbing

Bølviken fremhevet også at SfS BA skal jobbe konkret.

– Vi skal jobbe med konkrete problemstillinger og vi skal gjøre konkret arbeid som skaper konkrete verktøy, og som skal gi konkrete resultater ute på alle byggeplasser. Både min og styret sin klare ambisjon er at SfS BA over tid skal utvikle seg til å bli et kraftsenter for sikkerhetsarbeidet i næringen, sa styrelederen.

En vei å gå

Daglig leder Lene Jønsson i SfS BA pekte på den tøffe realiteten som viser at 81 personer omkom på norske bygg- og anleggsplasser i perioden 2011-2018.

- Vi har en vei å gå, og det betyr at vi må skape og gjenskape sikkerhetsarbeid hver eneste dag, sa Jønsson før hun redegjorde for noe av det konkrete arbeidet SfS skal ta fatt på.

– Stiftelsen vil jobbe med kompetanse, arbeidsoperasjoner, rammebetingelser og samarbeid, ledelse og kultur, og vil i starten prioritere sikkerhet knyttet til de seks store fareområdene fall fra høyde, fallende gjenstander, konflikt menneske – maskin, eksplosjon, strømgjennomgang og konstruksjonssvikt, fortalte Jønsson.

Vegdirektør tror på løft i sikkerhetsarbeidet

Vegdirektør Bjørne Grimsrud var blant de mange som deltok på onsdagens stiftelsesmøte. Han utrykte glede over at Statens vegvesen er en av aktørene som stifter SfS BA.

– Vi tror en fellessatsing vil gi hele bygg- og anleggsnæringen et løft i sikkerhetsarbeidet. Vi er fornøyd med at det var færre dødsulykker i 2018 sammenlignet med tidligere år, men vi er helt tydelige på at vi aldri kan være fornøyd så lenge ikke alle kommer skadefrie hjem fra jobb, sa Grimsrud.

Samarbeid og tillitt

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF, vektla viktigheten av at stiftelsen er tuftet på samarbeid,  tillit og deling av beste praksis. Hun oppfordret bransjen til å delta i arbeidsgruppene som SfS BA vil opprette for å jobbe med konkrete sikkerhetsspørsmål.

– Mottoet må være samarbeid og tillitt, sa Hansteen.

Trakk frem kritisk hendelse

Også HMS-direktør Peer Christian Andersen i Skanska fikk muligheten til å si noen ord i forbindelse med stiftelsesmøte. Han trakk frem en kritisk hendelse ved en Skanska-byggeplass som ved ren flaks gikk bra, men hvor Skanska i etterkant av hendelsen søkte samarbeid med andre deler av bransjen for å løse en konkret sikkerhetsutfordring.

– Jeg tror det er mange som vet hva problemet er, men vi kommer ikke opp med de beste løsningene fordi vi ikke samarbeider godt nok, sa Andersen.

Skanskas HMS-direktør tok også opp at entreprenørene, om de vil eller ikke, konkurrerer om sikkerhet i prosjektene.

- Vi konkurrerer ikke på sikkerhet, men vi konkurrere på sikkerhet fordi vi vet at HMS-arbeidet er en del av anbudsgrunnlaget og konkurransen. Jeg er med på at vi ikke skal konkurrer på sikkerhet, men når vi gjør det må vi sørge for at vi sammen løfter oss slik at vi konkurrerer på et høyere nivå. Vi må bli en foregangsbransje og ikke en bransje som blir uglesett for sikkerhetsarbeidet, sa Andersen.

Fareblindet

Et av de første resultatene av arbeidet i SfS BA vil være lanseringen av en felles grunnleggende sikkerhetsopplæring i november. Målet er at kurset skal bidra til en felles forståelse av de farligste kreftene bransjen omgir seg med og heve kunnskapen om livreddende regler knyttet til fareområdene. Kurset skal motvirke det SfS beskriver som fareblindhet.

Ledelse

Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) ledes av Lene Jønsson.

Styret i stiftelsen består av

Styreleder Trond Bølviken, Veidekke

Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet

Tanja Dugstad, Statsbygg

Vigdis Bjørlo, Bane NOR

Knut Aaneland, Multiconsult

Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund

Stein Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund

Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet

Daglig leder Lene Jønsson og styreleder Trond Bølviken i SfS BA, var vedlig fornøyd med at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ville delta på stiftelsesmøte.