DIGITAL HMS: – Vi tar for oss både helse, rammebetingelser og fareområdene, og vi prøver å ha en praktisk tilnærming gjennom hele dagen, sier daglig leder Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg om innholdet på årets HMS-konferanse. Foto: Kirsten Lexberg

400 har meldt seg på heldigital HMS-konferanse

Det er stor interesse for årets HMS-konferanse som så langt har motatt 400 påmeldinger.

På grunn av smittevernhensyn går årets HMS-konferanse digitalt, men det har ikke lagt en demper på iveren etter å bli oppdatert på HMS-feltet. Årets konferanse går av stabelen 5. november og blir livestreamet fra NHO-bygget i Oslo.

– Vi er veldig godt fornøyd med 400 påmeldte. Det viser at det er mange som ønsker påfyll selv om vi ikke kan møtes fysisk, sier daglig leder Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), som står bak konferansen sammen med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg EBA.

HMS-konferansen har blitt arrangert årlig siden 2009, og i fjor ble det rekorddeltakelse med over 500 deltakere på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Konferansen har vokst til å bli en stor riksdekkende arena for hele bygg- og anleggsnæringen.

Jønsson forteller at årets konferanse vil by på et variert fagprogram.

– Vi tar for oss både helse, rammebetingelser og fareområdene, og vi prøver å ha en praktisk tilnærming gjennom hele dagen. Vi vil fortelle om arbeidet og noen av resultatene fra arbeidet i SfS BA – blant annet vil vi få presentert et forslag til en ny tapsbasert indikator som kan erstatte bruken av H-verdi, sier hun.

Viktig møteplass

Jønsson opplever at de ved å kjøre konferansen digitalt får med seg nye deltakere som ellers ikke ville vært med.

– Selv om den tradisjonelle konferansen på Lillestrøm har vært – og kommer til å være – en viktig møteplass, så er nok innholdet og det faglige påfyllet viktigst. Vi ser dessuten at det digitale formatet gjør at vi får nye deltakere som ikke har vært med tidligere, fordi de ikke har hatt tid eller anledning til å reise til Oslo, sier hun.

Fagkonferansen samler i all hovedsak folk fra næringen som jobber med HMS i ulike roller. I tillegg er både byggherrer, rådgivere og Arbeidstilsynet representert, opplyser Jønsson.

Til informasjon så er EBA eier av selskapet Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien og bygg.no.