Kirkenes Trelast omprofileres fra Byggmakker til Montér

Tidligere Byggmakker-butikker går inn Montér-kjeden

Tidligere Byggmakker Tana og Byggmakker Kirkenes blir med på Montér-kjedens ekspansjon i Nord-Norge.

– Montér-eier Optimera har mange gode konsepter og systemer som vil gjøre oss bedre. Deres satsing på byggsystemer går som hånd i hanske med vår egen satsing på dette om-rådet. Vi har nå fått enda bedre betingelser og vilkår som gjør at vi nå virkelig blir en del av et vinnerlag. Dette ser vi frem til, sier Kai Blix Iversen som er daglig leder i Kirkenes Trelast og styreformann i Tana Byggmarked i en melding.

Byggevarehandleren i Kirkenes ble etablert på begynnelsen av 80-tallet og har vokst til å bli en viktig del av kommunen med sine 10.000 innbyggere.

Med en innebutikk på 2.800 m2 og en utebu-tikk med samme areal har årlig omsetning rundet 73 millioner kroner.

I Tana har situasjonen vært mer krevende. For et år siden brant butikklokalene til Tana Byggmarked AS ned, og kun lagerlokalet sto igjen.

For å betjene stedets 3.000 innbyggere ble det da etablert en midlertidig butikk som ligger et stykke unna lagerlokalet.

- Til tross for de vanskelige driftsforholdene har de ansatte klart å opprettholde varesalget på 20 millioner kroner, heter det i melding fra selskapet.

Første fredagen i februar ble ønsket tomteplassering for bygging av helt nye butikklokaler avgjort i formannskapet.