Avdelingsleder Bygg Rudi S. Pedersen (t.v.) og nyansatt fagansvarlig betong Thomas Bjerke

Teknobygg styrker seg på betong

Teknobygg AS har over tid ønsket å styrke satsingen på produksjon av betongkonstruksjoner, og ansetter nå en egen fagansvarlig for betong.

Selskapet sitter med 35 godt skolerte produksjonsarbeidere, men har det siste året slitt med å få inn tilstrekkelig oppdrag.

- Overkapasiteten er i stor grad løst med utleie til andre aktører i bransjen. Vi ser at egne totalentrepriser ikke gir nok beskjeftigelse til betongstyrken, sier avdelingsleder for byggavdelingen, Rudi S. Pedersen i Teknobygg i en pressemelding.

- Vi ønsker nå å være mer aktiv ut i markedet etter rene betongjobber, det være seg underentrepriser så vel som delte entrepriser. For å øke det genuine fokuset på å få inn betongjobber er nå Thomas Bjerke ansatt som fagansvarlig for betong, legger han til.

Bjerke kommer fra stilling som arbeidsleder i HENT. Han har fagbrev som forskalingssnekker og senere Teknisk Fagskole.

Til stillingen ligger også å optimalisere produksjonen på betong, samle erfaringstall og jobbe opp mot nye metoder innen bruk av fiberarmerte og spennarmerte dekker.