Oversvømmelsene på Sørlandet sykehus i Kristiansand blir dyre. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sykehus-oversvømmelse vil koste millioner

Vannmassene som trengte inn i Sørlandet sykehus i Kristiansand søndag kan ha gjort skader for et tosifret millionbeløp.

Sykehuset har igjen begynt å ta imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, men mandag fikk 31 pasienter utsatt sin operasjon, og over 100 fikk utsatt sin røntgen-, CT- eller MR-undersøkelse på grunn av oversvømmelsen.

Alle vil få ny time eller operasjon på et senere tidspunkt, når sykehuset igjen har fått sikret strømforsyningen, opplyser sykehuset på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Pasientene har ikke lidd noen nød, forsikrer fagdirektør Per Engstrand. Han håper sykehuset vil være i normal drift fra tirsdag.

Kunne ikke vært forutsett

Store mengder vann trengte søndag kveld inn hovedbyggets kjelleretasje. Årsaken er ifølge driftssjef Per Torgersen ekstrem vannføring i bekker fra bymarka, og at et tjern like ved sykehuset flommet over.

En tett rist på sykehusets område bidro til oversvømmelsen, selv om risten ble klarert for mindre enn en uke siden.

Torgersen sier at oversvømmelsen ikke kunne vært forutsett.

– Vi sjekker rister og avløp jevnlig, men nå må vi vurdere å forsterke flomvernet rundt sykehuset. Vi har ikke sett noe lignende på hundre år, sier han.

Takket for innsatsen

Vannet sto 170 centimeter opp på nederste etasje av bygget, og administrerende direktør Jan Roger Olsen sier skadene kunne blitt betydelig verre hvis vinduene hadde gitt etter.

– Alt av elektrisk utstyr er i den etasjen, sier han.

Olsen takker alle som bidro til å begrense skadeomfanget og sikre pasientene.

– Det viktige er at sykehuset hadde rutiner og beredskap til å håndtere en slik uforutsett hendelse, sier han.

Sørlandet sykehus har forsikringsordninger som dekker skadene, samt tapte inntekter som følge av utsatte konsultasjoner og operasjoner, forsikrer økonomidirektør Per Qvarnstrøm.

Fortsatt omlokalisering

Akuttpasienter ble overført til Arendal da strømforsyningen til røntgensenteret røk, skriver sykehuset på sine nettsider.

Intensivavdelingen, akuttmottaket og røntgenavdelingen var uten strøm i flere timer, og pasientene ved enhetene ble flyttet til avdelinger som ikke var rammet av strømstansen.

Ansatte som holder til i de hardest rammede delene av kjellerbygget må belage seg på å flyttes for en lengre periode, men omlokaliseringen vil ikke berøre pasienter.

- Klimavariasjoner ikke årsak
Oppdragsleder Morten Abrahamsen i Multiconult sier i en kommentar til Byggeindustrien at oversvømmelsen på Sørlandets sykehus ikke har noe med klimavariasjoner å gjøre.

– Det kom ikke spesielt mye nedbør den dagen det skjedde, eller dagene før. Det har kommet mye mer medbør tidligere. Årsaken er at en rist til overvannssystemet fra en bakenforliggende dam/tjern gikk tett og at det flommet over og ned til sykehuset. Årsaken er altså en kombinasjon av manglende vedlikehold/ettersyn av avløpet fra dammen og manglende utførelse av overløps-/flomløsning, påpeker Abrahamsen.