Nils Erik Hansen i Asker Entreprenør (fra venstre), leder av Nordic Large Projects i NCC, Marianne Brudevold Eek, konserndirektør for bygg i AF Gruppen, Henning Olsen, konsernsjef i Backe Gruppen, Eirik Gjelsvik, styreleder i EBAO og administrerende direktør i Peab, John Ivar Mejlænder-Larsen, byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen og konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød.Assisterende rektor Håkon Løvoll ved Haugenstua skole sammen med niendeklassingene Amina Butt og Quasim Sheikh.Styreleder i EBAO og administrerende direktør i Peab, John Ivar Mejlænder-Larsen.Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød.Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune.Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune (fra venstre) her i prat med konsernsjef Geir Skoglund i Alliero og daglig leder Thomas Innseth i Georg Andresen & Sønner.Leder av Nordic Large Projects i NCC, Marianne Brudevold Eek (fra venstre), konserndirektør for bygg i AF Gruppen, Henning Olsen, konsernsjef i Backe Gruppen, Eirik Gjelsvik, styreleder i EBAO og administrerende direktør i Peab, John Ivar Mejlænder-Larsen, byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen og konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød.Konsernsjef i Backe Gruppen, Eirik Gjelsvik.Konserndirektør for bygg i AF Gruppen, Henning Olsen.Leder av Nordic Large Projects i NCC, Marianne Brudevold Eek.Nils Erik Hansen i Asker Entreprenør.NP Bygg-tømrer Hans-Petter Frosterud (fra venstre), tømrerlærling Mathias Hoel Jensen, prosjektleder drift Vegard Halvorsen, byrådsleder Raymond Johansen og daglig leder i NP Bygg, Tor Helge Eikeland.

Store entreprenører går sammen for knøttsmå hus

Veidekke, Skanska, AF-gruppen, BetonmastHæhre, Peab, NCC, Backe Gruppen, Moderne Byggfornyelse, Realbygg, Alliero, NP Bygg, JM Norge, Asker Entreprenør, Bunde Gruppen og Georg Andresen & Sønner stilte med toppede lag for å støtte opp om byggfagprosjektet Vi bygger småhus.

15 bedrifter i den norske bygg- og anleggsnæringen skal i løpet av 2018 stille med 20 team i prosjektet Vi bygger småhus. Prosjektet, som skjer i regi av EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), er et samarbeid mellom skole, byggenæringen og opplæringskontoret om å presentere byggfag for niendeklasse-elever i ungdomsskolen.

I år skal prosjektet gjennomføres for til sammen 800 elever på 49 skoler i Oslo.

Onsdag ble teamene fra de 15 entreprenørene opplært som instruktører på Kuben yrkesarena i Oslo.

Til stede på den store yrkesfagskolen var også en topptung gruppe ledere som delte noen av sine tanker om prosjektet.

Styreleder i EBAO og administrerende direktør i Peab, John Ivar Mejlænder-Larsen, åpnet den felles markeringen for småhus-teamene.

– Hvorfor gjør vi dette? Det er enkelt og greit fordi vi ønsker flere søkere til fagene våre og til lærlingeplassene våre. Vi ønsker oss kvalifiserte søkere som er motiverte, og hvis de skal være motiverte, må de kjenne til fagene våre, sa Mejlænder-Larsen.

Stor iver rundt små hus

I Vi bygger småhus får 16 elever på hver skole som er med, gå sammen i fire grupper og prosjektere og bygge et hus i målestokk 1:10. Kurset varer i to dager.

Prosjektet ble utviklet i 2014, og har gått i ungdomsskolen i Østfold og i Sommerskolen i Oslo i flere runder. I fjor vår ble prosjektet testet ved fire ungdomsskoler i Oslo, blant annet på Haugenstua skole, hvor blant andre niendeklassingene Amina Butt og Quasim Sheikh fikk prøve seg som husbyggere.

– Det var litt matematikk og litt kunst og håndverk, fortalte Quasim Sheikh.

Amina Butt forteller at det var spennende å være med på prosjektet, og tror det kan friste flere på hennes alder til å velge yrkesfag.

– Jeg håper de vil ha dette prosjektet på flere skoler, for jeg fikk i alle fall mer interesse for yrkesfag, og jeg vil kanskje vurdere å gå bygg og anlegg, sa Butt.

Topptungt

Etter de to niendeklassingene hadde delt sine erfaringer med småhusbygging i skolen, talte noen av lederne for samarbeidspartnerne i Oslo-satsingen. Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, var først ute med sine betraktninger.

– Dyktige fagfolk er en av bærebjelkene i bygg- og anleggsnæringen, og dette er yrker som vi ikke klarer oss uten, sa Rød.

Bransjen regner med å trenge mellom 7.000 og 8.000 nye fagarbeidere hvert år i årene som kommer, og Byggenæringens Landsforening (BNL) sendte torsdag ut en melding om at 38 prosent av deres medlemsbedrifter melder om at de sliter med å skaffe fagarbeidere.

– Derfor vil jeg rose offentlige byggherrer som stiller krav til entreprenørene om å ha egne fagarbeidere og at de skal ha lærlinger. Jeg vil rose Oslo kommune spesielt for å ha satt som ambisjon at 25 prosent av elevene skal søke yrkesfag. Vi trenger politikere med slike ambisjoner, og jeg håper at flere av de store byene i Norge følger etter Oslo. Nå må vi i næringen også kjenne vår besøkelsestid og satse på fagarbeidere og lærlinger, sa Rød.

Skanska-sjefen ble oppfulgt av konsernsjef i Backe Gruppen, Eirik Gjelsvik, konserndirektør for bygg i AF Gruppen, Henning Olsen, leder av Nordic Large Projects i NCC, Marianne Brudevold Eek og Nils Erik Hansen i Asker Entreprenør som fortalte litt om hvorfor de ønsket å bidra til småhusprosjektet.

Jobber for yrkesfagene

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune mener byggenæringens respons på prosjektet lover godt for satsingen. At så mange viktige topper fra bransjen tok turen til Kuben yrkesarena torsdag, tar han som et godt signal.

– Jeg får veldig følelsen av at vi spiller på samme lag her. Det er tydelig at entreprenørene ønsker at det skal være håndverkere i næringen, og de tar ansvar. De kommer med konkrete og relevante bidrag, sier Johansen til Byggeindustrien.

Oslo kommune har i lang tid ligget under landsgjennomsnittet av andel elever som søker seg til yrkesfag.

– Det får være en motivasjon for oss til å øke andelen, sier han.

I 2017 gjennomførte Oslo kommune sine første kurs hvor foreldre informeres om hvilke muligheter barna deres har i yrkesfag.

Johansen forteller at elever allerede har mulighet til å gå fra studiespesialisering til yrkesfag uten å miste tid,  men at dette kun er på plass for helse- og oppvekstfag. 

Kommunen jobber nå med å utvide ordningen til flere fag, slik at elever kan velge overgang etter første året på studiespesialisering videregående uten at førsteåret blir bortkastet, opplyser han.

Byrådet håper å ha dette på plass til skoleåret 2019/2020.

– Det er mye enklere å få en god karriere ved å velge yrkesfag enn det motsatte, vil jeg påstå. Det må vi fortelle om igjen og igjen, og at dere er gode ambassadører, er fantastisk viktig. Kommunen skal tilrettelegge, og næringen går foran, og det småhusprosjektet kunne nok noen og en hver av oss ha godt av å delta på, sier Johansen.